2035

Yirmi yaş dişinin çekimi zor mudur?

Yirmi yaş dişlerinin çekimi her dişe göre değişir. Genel olarak yirmi yaş dişlerinin yüzde sekseninin çekimi zor değildir diyebiliriz. Yirmi yaş dişinin çekiminin zor olabilmesi için bizim gömük diye sınıflandırdığımız sınıfta olması yani, çeneye tam sığamadığı için çıkmasında problem yaşaması gerekmektedir. Bu tip durumlarda küçük cerrahi operasyonlarla dişin ağızdan uzaklaştırılması gerekmektedir.

Dişin gömüklük durumuna göre yani, kemiğin içindeki batıklığına göre cerrahi operasyonun zamanı ve zorluğu artacağından çekimi de zorlaşacaktır.

Tolga Yaşa
Diş Hekimi