1904

Her yirmi yaş dişi çekilmeli mi?

Yirmi yaş dişinin çekilme kriterleri çok farklıdır. Hastadan hastaya hatta hastanın ağzında bulunan 20 yaş dişinden diğer 20 yaş dişiyle değişebilir. Birkaç önemli kriteri saymak gerekirse bir tanesi yirmi yaş dişinin ağrı yapıp yapmadığı, ikincisi o çene ağrı üzerinde yirmi yaş dişinin sığabileceği yeterli yer olup olmadığı, üçüncüsü hastanın eğer yirmi yaş dişi çıktıysa o bölgeyi temizleyebilip temizleyemediği bizim için önemli kriterler arasında sayılabilir. Bu bağlamda bize başvuran hastalara genellilkle eğer bir ağrısı yoksa ve ağız içerisinde yeterli boşluk, çıkabileceği kemik boşluğu varsa, yirmi yaş dişlerini çekmeyi önermiyoruz. 

Tolga Yaşa
Diş Hekimi