Kullanım Koşulları

www.onbitv.com web sitesini (kısaca “Site” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. İşbu şartlar sitenin kullanım kurallarını düzenlemektedir. Site’yi herhangi bir şekilde kullanan ve hizmetlerden yararlanan tüm ziyaretçi ve üyeler bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır.

1. Bu Site’nin sahibi, Obscura Film Reklam Prodüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. dir. (Kısaca "onbitv.com" olarak anılacaktır) Site Kullanım Koşulları erişimin sağlanması anından itibaren yürürlüğe girecektir.

2.TANIMLAR

Kullanım Koşulları içeriğinde kullanılan kelimelerin anlamları aşağıdaki gibidir;

Hizmetler: Site içerisinde Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla onbitv.com tarafından ortaya konulan uygulamaları;

İçerik: Site ve/veya herhangi bir Web Sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri;

Kullanıcı/Kullanıcılar: Site’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişi(ler);

Link: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı;

Site: www.onbitv.com isimli alan adından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitelerini;

Uzman: Onbitv.com tarafından belirlenecek konulara ilişkin sorulara, uzmanlık alanı dahilindeki bilgi ve deneyimleri doğrultusunda cevap verecek gerçek kişi/kişileri;

Üye(ler): Site’ye onbitv.com tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve onbitv.com tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişi(ler)i;

Video: Onbitv.com tarafından belirlenen konulara ilişkin sorulara, gerçekleştirilecek bir söyleşi dahilinde Uzman tarafından verilen cevapların, onbi.tv tarafından tesis edilecek her türlü ses ve görüntü kayıtlarını; ifade etmektedir.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1 15 yaşın altındaki kişilerin Site’de Kullanıcı olması yasak olup bazı durumlarda Site içeriği 18 yaşın altındaki Üyelerin erişimine kapatılmıştır.

3.2 Kullanıcılar’ın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar tarafından Site’ye yüklenen içeriklerle ilgili çoğaltım, işleme, dağıtma, satış gibi doğrudan ya da dolaylı yoldan menfaat sağlayıcı faaliyetlerde bulunamaz.

3.3 Site dahilinde sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan Video’lardan ve İçerik’lerden dolayı onbitv.com‘un işbirliği içinde bulunduğu kurumların, onbitv.com çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Uzmanlar tarafından sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren uzmanların sorumluluğundadır. Onbitv.com, içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

3.4 Kullanıcılar’ın Site Kullanım Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı onbitv.com’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.5 İnternet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin onbitv.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur.

3.6 Kullanıcılar tarafından sağlanan yorumların, bilgilerin ve İçerik’lerin doğru ve hukuka uygun olması zorunludur. Onbitv.com, Kullanıcılar tarafından onbitv.com’a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu yorum, bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.7 Kullanıcılar, onbitv.com’un herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Onbitv.com bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemekte olup doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir.

3.8 Onbitv.com, Site’de yer alan İçerik ve Video’ları ve Kullanıcılar tarafından eklenen yorum ve bilgileri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Onbitv.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, onbitv.com’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Onbitv.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, onbitv.com tarafından yapılabilir.

3.9 Site üzerinden, onbitv.com’un kendi kontrolünde olmayan ve üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği web sitelerine ve/veya İçerik’lerine ve/veya dosyalara onbitv.com tarafından Link verilebilir. Bu Link’ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki Link’ler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu Link’ler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında onbitv.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.10 Onbitv.com, Kullanıcı tarafından Site üzerinden kendisine iletilen bilgileri her türlü kullanabilir; bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Onbitv.com, aynı zamanda, Kullanıcı’nın veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgileri de Kullanıcı ve iş ortakları ile yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

3.11 Onbitv.com, Site dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

3.12 Onbitv.com kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. Aynı şekilde, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda kullanıcıya herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güvence ve teminat verilmemektedir.

3.13 Onbitv.com’daki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye niteliğinde değildir. Site’de yayınlanan bilgilere güvenerek yapılacak olan herhangi bir işlemin sorumluluğu Kullanıcı’nın kendisine aittir.

3.14 Site’ye erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanacak olan muhtemel zararlardan her nam altında olursa olsun onbitv.com yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

4.FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

4.1 Onbitvcom web sitesi kullanıcıları Site’de yer alan içerikleri hiçbir şekilde kopyalamayamaz.

4.2 Onbitv.com’da yayınlanan içeriklerin başlık ve spotları Kullanıcıların web sitelerinde, forumlarda kaynak belirtilerek kullanılabilir, ilgili linkler verilebilir.

4.3 Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince korunmaktadır

4.4 Kullanıcılar’ın, Site’ye yükledikleri her türlü içerik ve uygulamalar ve/veya bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonlar ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler onbitv.com’un belirleyecek olduğu ve herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın Türkiye ve dünyada her türlü mecrada/ platformda/ ürün/ malzeme/organizasyonda vs. (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dahil olmak üzere wap, kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, telefon santrali ve IVR müzikleri, telefon zili tonları vs) çoğaltabilir, yayabilir, işleyebilir, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilebilir.

5. SİTE KULLANIM KOŞULLARI’NDA DEĞİŞİKLİKLER

Onbitv.com, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Site Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda, Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Site Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri yayımlandıkları tarihte geçerlilik kazanacaktır.

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1 Uygulanacak Hukuk Ve Yetkili Adli MercilerSözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.2 Yürürlük Kullanım koşulları Site’de yayınlanmakla yürülük kazanmış olup, Site’nin kullanılması, Kullanıcı’nın Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir.

*** Onbitv.com, içeriğinde ihtiva ettiği her türlü varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.