474

İşitme engellilerin yaşadığı sorunlar nelerdir?

İşitme engelli bireylerin toplumda yaşadıkları sorunlar nelerdir?

a- İnsanlarla konuşamama ve diğer insanlarla ortak alanlarda bulunmada güçlük çekme.

Dilek, istek, arzu, duygu ve düşüncelerini dillendiremediği için toplumdan uzaklaşma, içine kapanma var. Müthiş bir psikolojik buhranın içinde kendini bulan birey, normal hayata bağlanmakta güçlük çekiyor veya tamamen kopuyor. Hayattan kopan kişi, sadece kendi özrünü taşıyan insanlara yaklaşacak ve toplum yeni yeni şeyler üretirken, gelişirken ve ilerlerken, işitme engelli olan insan hiçbir şey işitmediği için bilmeyecek ve öğrenemeyecek. Bilgisi dahilinde olmayan şeyi doğal olarak yorumlayıp uygulayamayacak ve iletişim döngüsünü hiçbir zaman gerçekleştiremeyecektir.

b- Toplum normlarını öğrenememe.

Sadece iletiyi algılama sıkıntısı olan insan, ilk adımdan sonrasını ilelebet uygulayamayacağı için, toplumdan ayrı kalması, işitme engelli bireylerde anti sosyalleşme, psikolojik sıkıntılar, içine kapanıklık gibi durumlar olgunlaşacaktır. Bununla beraber kişi, evlenmek, iş sahibi olmak ve gündelik yaşamını sürdürmekle alakalı ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır.

c- Eğitim hayatındaki iletişim kaynaklı sorunlar.

İşitme engelliler okullarının Türkiye’de tüm illerde bulunmaması sonucu İşitme engelliler ya okula gönderilmiyor ya da okul bulamıyorlar ya da uzak yerlere okumaya gitmek durumunda kalıyor. Halen ciddi bir eğitim sıkıntısı var. Bilinç uyanmış değil. Bu konuda paneller, seminer gibi etkinlikler yapmak bilgilendirmek gerekiyor.

d- Çalışma hayatına girmekte yaşanan sorunlar.

İstihdam sorunu işitme engellilerin temel sorunlarındandır. Çalışıyorsa, çalıştıkları yerde işitme engelliler uygun sistem kurulmadığından hali hazırdaki sisteme ayak uydurmak için yaşamış olduğu sıkıntılar.

e- Meslek edinme

İşitme engelliler bunu şunu yapamaz mantığı ortadan kaldırmadıkça bu sorunda devam eder.

f-Sosyal çevreden uzaklaşma.

İşitme engellilerin sosyalleşmesi için dernek, spor kulübü vb. özendirilme yeterli değil. İşitme engelli kültürü tam kavranmadığı için çözüm üretmek zorlaşıyor.

g- Evlenme ve çocuk sahibi olmada yaşanan sorunlar.

Kapı zili çaldığında, çocuğu ağladığında ışıklı sistemlerin eksikliğinden dolayı haberdar olamama ve çocuk sahibi olduklarında, onların gelişimi ve yetişmesi açısından gerekli iletişimi kuramadıklarından çocuklarıyla ayrı dünya haline gelen işitme engelli anne babanın duygu problemleri

h- Aile içi iletişimin tam olarak gerçekleşmemesi

Ebeveynlerin durumu kabullenememesi, işaret dili öğrenmemeleri, bilinçli ve erken davranamaması

ı- Sağlık sorunlarını anlamada ve anlatmakta güçlük çekme

Hastanede, doktorun sıkıntının ne olduğunu anlayamaması, öz bakım becerilerine ilişkin bilinçlenme yetersizliği

i- Yasal olan tüm haklarına ulaşmakta ve faydalanmakta bilinçsizlik

Tapu dairesi, noter, banka, gibi yerlerde alım satım yaparken iletişim kurulamaması

j- Trafikteki sıkıntılar

Karşıdan karşıya geçerken görmediği bir arabanın kornasını işitememesi.

k- Merak ettiği bir konuyu öğrenememe.

Eğitimini tamamlamak isteyenlerin, eğitim sistemimizin hiçbirinde işaret dili ile ders anlatımı veya rehber işaret dili tercümanı bulunmaması, sınavların işaret dili ile yapılmaması, işaret dili ile cevap sistemi olmaması, dolayısıyla soyut kavram ve mecaz eksikliklerinden dolayı yazılı Türkçede sıkıntı yaşadıklarından istedikleri gibi eğitim alamaması.

l-Telefon kullanamama

Cüneyt Torbaoğlu
İşaret Dili Öğretmeni