440

Çocuğunuzun işitme engelli olduğu nasıl anlaşılır?

Bebeklik ve erken çocukluk döneminde meydana gelen işitme kaybı, santral, işitme sisteminin gelişimini bozarak çocuklarda başta dil gelişimi olmak üzere; sosyal, duygusal, bilişsel gelişimini ve akademik başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir.

Dil gelişiminin ve öğrenme becerilerinin en etkin olduğu kritik dönemde (0-3 yaş), işitsel girdi eksikliği ile dile ait becerilerin geliştirilememesi beklenen bir sonuçtur. Daha sonraki dönemde uygun işitsel girdi sağlansa bile işitme kaybının çocuk üzerindeki olumsuz etkileri telafi edilememektedir.Günümüzde işitme engellilerde erken tanı ve tedavi sistemlerinin etkin kullanımı; modern işitme cihazları ve koklear implantların erken yaşlarda bu çocuklara uygulanmasını sağlamaktadır.

Ayrıca aile eğitimi ve bireysel eğitim hizmetleri ile bu çocukların sözel dil kazanmaları mümkün olabilmektedir. Ancak bu çocukların bile söz dili anlamada ve okuma/yazma becerilerinde problemler yaşadıkları ve görsel dile ihtiyaç duydukları görülmektedir.

Sözel dilin kazanılmasındaki problemler, geç tanılanan ya da ek engeli olan işitme engellilerde daha da dramatik bir durum oluşturmaktadır.

Kritik Dönemde yetersiz işitsel girdiye sahip olan işitme engelli çocuklara işaret dili ile sunulacak deneyim zenginliği, onların dış dünyayla ilgili bilgilerinin artmasına, yeni kavramlar öğrenerek kelime hazinelerinin gelişmesine fırsat vermektedir. Aynı zamanda işaret dili, sözel dile ait kavram ve ifadelerin öğrenilmesinde gerekli olan etkin dil ortamını işitme engelli çocuğa sağlamaktadır.

Cüneyt Torbaoğlu
İşaret Dili Öğretmeni