749

Biyologsuz Olmaz!

BİYOLOJİ

Yaşam Bilimi

Canlı Bilimi

Biyoloji, bilinen tüm pozitif bilimlerin temel taşı...

Biyolog,

Bilim insanı,

Hücre doktoru,

Laboratuvarda yetkin tek lisanslı araştırmacı ve uzman...

Biyolog,

Bilinmeyene fikirleriyle ışık tutan,

Etik değerlere haiz,

Bütünleştiren, ürün ortaya koyan, şekil veren uzman..

Biyolog,

Bütün canlılığı anlayan anlatan,

Hastalıkların mekanizmasını ortaya çıkaran, analiz eden

İlaçlar tasarlayan ve deneyen

Biyolog,

Gıdalarımızı denetleyen,

Eko sistemi anlayan anlatan,

Çevre kirliliğinin kökenlerini bulan,

Biyolog,

Sağlık araştırmalarında temel güç,

Pandemide hayati rol oynayan bilim insanı,

Genetik tedaviler geliştiren

Genetik araştırmaların öncüsü, genetik hastalıkların çözümcüsü.

Adli Biyolog,

Adaletin yerini bulmasında,

Nesep tayininde DNA teknolojisini kullanan uzman...


Tıp dünyasının ilerlemesi için;

genetik, evrim, viroloji, mikrobiyoloji, sitoloji, morfoloji, histoloji, embriyoloji, immünoloji, onkoloji, adli biyoloji

araştırmalarının öncüsü...

Yaşam biyolojinin dili ile konuşur.

Siz sorunu söylersiniz.... Biz biyologlar çözeriz.

Biyologların,

Meslek hakkı

Laboratuvar kurma hakkı

TUS hakkı olmadan olmaz

Biyologsuz olmaz!