1574

Rakamlar bize bir şeyler mi anlatıyor?

İçinde bulunduğumuz yıl 2020 ve 20+ ve numerolojik olarak 4 rakamını temsil ediyor.

4 rakamı sabır, hastalık, büyük imtihan, tekamül sürecinde özellikle hastalıklarla ve sabır gerektiren her ne varsa o ruh için onlarla imtihan edilerek yükselme çabasına işaret eder.

- 4 Büyük Melek

- 4 Büyük Peygamber

- 4 Büyük Kitap

40 rakamı hazırlık ve tamlıktır. Bereketli sayıdır. Zamana işaret eden 4’ün ve bilgi demek olan 10’un çarpımıdır.

Tufan 40 gün sürdü.

Tanrının Hz. Adem’in çamurunu 40 gün yoğurdu.

Hz. Muhammed’e 40 yaşında peygamberlik verildi.

Hz. Muhammed’in isminin (Arap alfabesiyle yazılışında) başında ve ortasında bulunan mim harfinin sayısal değeri 40’tır.

Katolik Kilisesine göre 40 insanın kanonik çağıdır. Yani zeka bu yaşta bütünüyle gelişmiş olur.

İslam Mistisizmine göre sufinin 40 günlük inzivaya katlanması şarttır.

Bektaşilikte 40’lar vardır.

Şaman inanışına göre ruh fizikî bedeni 40 gün sonra terk etmektedir.

Hristiyanlar paskalyaya 40 gün oruç tutarak hazırlanır.

Gebelik süresi 40 haftadır.

Bebeğin 40 çıkmasını bekleriz.

Ölülerin arkasından 40. gün duası okunur.

Karantina kelimesi İtalyancadaki ‘40 günlük zaman’ sözünden gelmekte.

Kişinin veya kişilerin köklü bir değişiklik yapabilmesi için ihtiyacı olan hazırlık süresi 40 gündür.

Bir yastıkta tam kırk yıl kocama.

Masallarda düğün kırk gün kırk gece sürer.

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırının olması…

Beden susuzluğa ancak 40 gün dayanabilir.


Peki ya 12 rakamı

12 İmamlar, 12 Havariler, 12 Burç, Buda’nın 12 öğrencisi, Bir yılda 12 ay, 12 Burç, Musevilik’te Hz. Yakup’un [İsrael] 12 oğlu ve İsrail’in 12 kabilesi, Çin takvimi 12 hayvan.

Sümerler, 12 tane gezegenin varlığına inanıyordu.

İncil'e göre Kudüs'ün 12 kapısı vardır.

Astrolojide 12 burç vardır.

Bir yıl 12 aydan oluşur ve gece/gündüz süreleri 12 saattir.

Yunan Mitolojisi'nde 12 tanrı vardır ve "On İki Olimposlu" ismiyle anılırlar.

Hz. İsa'nın 12 havarisi vardır.

İsrailoğulları'nın 12 kabileden oluştuğuna inanılır.

Şiilik mezhebinde 12 imam vardır.

Türk Uygarlıkları'nın ve Çin'in de kullandığı hayvanlı takvim 12 hayvandan oluşur.

Avrupa Birliği bayrağı 12 yıldızdan oluşur.

Daire 360 derecedir ve daireyi eşit parçalara böldüğümüzde nihai sayı her zaman 9'dur.


9 rakamı  yeniden doğuşu simgeler.

Bazı kültürlerde ise tam tersi 9 sonu, bitişi, ölümü simgeler.

Truva 9 yıl boyunca kuşatılmış.

Türk - Altay mitolojisinde 9 kutlu rakamdır.

Şamanların giydikleri 'manyak' denilen hırkanın sağ kolunda 4, sol kolunda 5 olmak üzere 9 çıngırak bulunur.

Moğollar'da güneyde 99 tanrı olduğuna ve göğün 9 oğlu oluğuna inanılırlar.

Rakamların yarattığı ilginç tesadüflerden biri de ulu önder Atatürk'ün hayatında ortaya çıkıyor. Atatürk, 1881'de 19. Yüzyılın bitimine 19 yıl kala doğmuştur. 1900'de 19 yaşında Harbiye' ye girmiştir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıştı ve bindiği vapurda sadece 19 yolcu vardı. 19 yıl Türk milletinin kaderine hükmetmiş.

Adı ve soyadı yani "Mustafa Kemal Atatürk" 19 harftir.

10 Kasım 1938 (19x2x19) (10 Kasım günü saat 9 da 10+) 3x19 yaşında yaşamını yitirdi. Doğum ve ölüm yılları (1881 ve 1938, 19 sayısının katlarıdır.)

Rakamların bir araya gelişlerin, denk düşme durumunun binde, milyonda olma ihtimali ya da sonsuza gitmesi, tesadüf değildir. Çünkü evren rakamlar, sayılar üzerine kurulmuştur. "Evren sayılardan ibarettir" diyen Pisagor'dan bu yana, insanoğlu rakamlar arasındaki şaşırtıcı tesadüflerden rahatlatıcı anlamlar çıkarmayı başardı.

Ne dersiniz?