1307

İşler Değişti


İşler Değişti / Change of Plans başlıklı sergi 12 genç sanatçının işlerini bir araya getiriyor. Cemre Yeşil Gönenli’nin küratörlüğünü yaptığı fotoğraf sergisi 5 Mart’ta Mixer’de açıldı ve 9 Nisan’a kadar devam edecek. Sergi, post pandemi dünyasında değişen, dönüşen toplumsal bir ruh halini ve bu ruh halinin genç kuşak üzerindeki etkisini araştırıyor.

 İşler Değişti / Change of Plans, pandeminin çevresel etkilerini dokümante etmenin uzağında, daha çok pandeminin yarattığı psikolojik ve duygusal dinamikleri, beklenmedik ve ani verilen kararlar, sekteye uğrayan planlar, izolasyon, gelecek kaygısı, belirsizlik gibi kavramlar üzerinde durarak anlamaya çalışıyor. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan, aynı kuşaktan farklı sanatçıların işlerine yer verirken,  ilk kez bu kadar ortaklaşa yaşadığımız, evrensel bir buhranın zihinlerdeki farklı yankılarına, öykülerine ve izlerine odaklanıp, kişisel deneyimlerin toplu bir dışa vurumu olarak kurgulanıyor. 

İşler Değişti / Change of Plans, tam da iki yıl önce Mart ayında başlayan bir dalganın suyun üzerinde, yüzeyinde ve derinindeki etkilerini araştırıyor. Öte yandan sergi, post pandemi dünyasında insanlığın belki de ilk kez bu kadar fark ederek geçirdiği bir evrimin yasını tutuyor. Dünya kaynaklarının tükenmekte olduğu gerçeğini her ne kadar göz ardı etsek de, bu tükenmişliğin belki de ruhumuza işlemişliğiyle, gerçek dünyadan sıkça kopmayı tercih ettiğimiz, internetin üç boyutlu bir hal aldığı, ekranlara bakmaktan boynumuzun büküldüğü bu zaman diliminde her şeye rağmen gerçek dünyanın bakmaya ve görmeye değer yanları olduğunu bize hatırlatıyor.

Sergideki fotoğraflar bu son iki sene boyunca belki de unuttuğumuzu sandığımız, ama aslında bilinçaltımızda depolanmış ortak hisleri, düşünceleri, endişeleri, korkuları, arzuları geri çağırmak ve onlarla ne yapacağımıza karar vermek için birer davetiye. 

Serginin ana salonuna, bir uyku hali hakim; gerçeklik zemininin kaydığı, sahici olanla hayalin birbirine karıştığı, göz kapaklarının ne açık ne kapalı olduğu, dünyanın ne döndüğü ne de durduğu, bir kış uykusu. Arka salonu ise hareket etmeye, devam etmeye, hayat döngüsünü hem bireysel hem de dünyevi meselelerle tamamlamaya çalışan, gerçekliğin kendine bir zemin aradığı bir uyanma arzusu kaplıyor ve bunu yaparken sırtını fotoğrafın zamanla ve mekanla kurduğu karmaşık ilişkiye yaslıyor.

Serginin ismi olan İşler Değişti / Change of Plans aynı zamanda 30 yaş altı genç kuşağın sanatsal üretimdeki özgünlük arayışına ve hatta fotografik anlatımın önceki kuşaklara kıyasla değişimine de işaret ediyor.


Sanatçılar: Ekin Çekiç, Ali Beşikçi, Melike Koçak, Bade Turgut, Bartu Kaan Özdişçi,  Kıvılcım S. Güngörün, Berk Kır, Lina İrem Arditty, Anı Ekin Özdemir, Cansu Yıldıran, Bora Şekerci, Çağla Demirbaş

Küratör: Cemre Yeşil Gönenli


İşler Değişti 

 5 Mart – 9 Nisan 2022

Salı-Cumartesi 11.00 – 19.00 

Mixer Mumhane Cad. No:46-50 Kat-1 Karaköy-İstanbul

Nilgün Yavuz
Metin Yazarı