687

İstanbul’da Mimari ve İnsan

İstanbul’da Mimari ve İnsan

İstanbul’un önemli mimari eserlerini insanlarla birlikte belgelemeyi amaçlayan sergi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde devam ediyor. Timurtaş Onan’ın rehberliğinde uzun soluklu bir çalışmanın sonucu olan sergi  26 Kasım 2021’de sona erecek.

Projede; Ayasofya, Kariye ve Arkeoloji müzeleri, Arter, Yapı Kredi Kültür Sanat gibi önemli sanat merkezleri, İ.M.Ç. ve Suriye pasajı, Tekfur Sarayı, Şerefiye Sarnıcı, Büyük Valide Han, Büyük Yeni Han, Sokullu Mehmet Paşa Camii, St. Antuan Katolik Kilisesi ve Molla Zeyrek Camii gibi önemli yapılar yer alıyor. 

Proje; Münevver Antczak, Emel Arısan Yöney, Reyhan Aygör İncekara, Nurhayat Baysal, Beril Baytan, Fethi Baytan, Semiha Berkem, Selda Durkut, Dilek Elçiçek, Pelin Genç, Meltem İnanç, Neşe Karaarslan, Serra Kemmer, Mert Kitapci, Niso Maçoro Turgut Okuş, Figen Ongun, Sena Öksüz ve Harika Topaloğlu Yücel’in çektiği  siyah-beyaz fotoğraflardan oluşuyor.

Timurtaş Onan proje süreciyle ilgili şunları söylüyor: “Bu titiz çalışma sürecinde ışığı ve formu birlikte değerlendirerek, hayal gücünün de katkısıyla, etkileyici kompozisyonlar yaratmak önemliydi. Kentlerdeki mimari miraslar bizim geçmişimizle bağımızı oluştururlar. Yerleşim biçimleriyle ve işlevleriyle geçmişten bugüne toplumun yaşamını etkileyen unsurlardır. Kent kimliği ve kolektif bellek açısından çok önem taşırlar.

Mimarisi ve yaşantısıyla asırlar boyu birçok sanatçıya esin kaynağı olan İstanbul, 1980’lerden itibaren hızlanan Neo-liberalizmin etkisi ile birlikte mekânsal ve sosyal olarak büyük bir değişimin ve talan sürecinin içine girdi.

İşte bu yüzden kentimizle ilgili sosyal farkındalığı artırmanın  çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bilinç oluştuğu takdirde  güzel günler bizi bekliyor olabilir.”


İstanbul’da Mimari ve İnsan

8-26 Kasım 2021

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi, No:31 

Karaköy-İstanbulNilgün Yavuz
Metin Yazarı