4875

Ayak bileği burkulmalarında nasıl bir tedavi uygulanır?

Ayak bileği burkulmaları karşımıza en çok çıkan yaralanma çeşitlerinden bir tanesi. %80-90 civarında ayak bileği dışa dönerek burkuluyor ve bu burkulma esnasında ayak bileğinin stabilitesini sağlayan bağlarda yaralanmalar meydana geliyor. Böyle bir durum yaşayan kişi öncelikle ayağa yük bindirmeyi kesip, bir soğuk uygulama protokolüne gitmesi gerekiyor. İlk uygulanması gereken, bizim spor hekimliğinde çok fazla uyguladığımız, akut yaralanmalarda çok sık uygulanan RICE protokolü.

Koruma, dinlendirme, buz uygulama, kompresyon yani baskılama ve belli bir seviyenin üzerine kaldırmadan oluşan bir protokol. Özellikle ayak bileği burkulması şikâyetiyle karşılaşan kişiler mutlaka buz uygulamalı ve üzerine yük bindirmeyi kesmeli. En kısa zamanda bir ortopedistle görüşüp, kemik yapıda bir problem olup olmadığını değerlendirmeli. Yük bindirmeyi azaltmak adına ortopedik ortezler kullanmak gerekebilir. Bir bileklik veya koltuk değneği kullanımı gerekli olabilir. 10 günlük bir süreçten sonra, medikal tedaviyle ağrısı hafifledikten sonra fizik tedavi protokolleri işin içine girmeli. Yaralanan bağ dokunun tedavisi planlanmalı. Yaralanmanın derinliğine, şiddetine, ciddiyetine göre sporcunun sahaya dönüşü 6 hafta ile 3 ay arasında değişebiliyor.

Ayak bileği burkulmaları eğer düzgün tedavi edilmezse instabilite gelişecektir ve sürekli burkulmalar başlayacaktır. Bu da ek yaralanmalara sebep olacaktır. Ayak bileği burkulması yaşayan bireyler rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra mutlaka bir egzersiz programına dahil edilmeli. Ayak bileği stabilitesini sağlayacak kuvvet egzersizleri, izometrik-izotonik egzersizler, denge propeli resepsiyon egzersizleri mutlaka rehabilitasyon programı sonunda uygulanmalıdır.

Sertaç Yakal
Spor Hekimi