1135

Kalp ritim bozukluğunun sebepleri nelerdir?

Kalp ritim bozukluklarının sebepleri iki ayrı gruba ayrılmaktadır. Birincisi, kalple ilgili kalbin içerisinde oluşan bir takım sebeplerdir. İkincisi, kalp dışı diğer hastalıkların oluşturduğu ritim bozukluklarıdır.

Kalple ilgili sebeplerin en sık sebebi damar tıkanıklığıdır. Diğer sebebi ise kalbin elektriksel sisteminde arızalar oluşmasıdır. Kalbin içerisinde ritim ayarlayan bir takım elektriksel sistemler vardır.  Bunlar arızalar, kısa devreler, elektrik kaçakları oluşursa ritim bozuklukları oluşabilmektedir. Diğer bir sebebi de, kalp kapaklarındaki daralma ve kaçaklardır. Kalp damarlarındaki daralma ve kaçaklar kalbin ritmini oluşturan bölgelerde genişlemelere ve büyümelere sebep olur, bu da ritim bozukluğuna sebep olmaktadır.

Kalp delikleri de kalbin ritimle ilgili olan bölgelerinde genişleme ve büyümelere sebep olarak ritim bozukluklarına sebep olmaktadırlar. Kalp dışı sebeplerde en sık sebepler kansızlık ve aynı zamanda guatrdır. Yani kansızlık olan hastalarda ritim bozuklukları da daha sık görülmektedir. Guatr olan insanlarda yani tiroid fonksiyonlarında bozulma özellikle fazla çalışması ritim bozukluğunun oluşmasına bir sebeptir.

Murat Şener
Kardiyoloji Uzmanı