1802

Bacak damar tıkanıklığı hangi yöntemlerle tedavi edilir?

Bacak damar tıkanıklığında eskiden bacak bypassı denilen bacak ameliyatı yapılmaktaydı. Şimdi yeni teknikler geliştirilmiştir. Yeni tekniklerden bazıları ilaç kaplı balonlardır.

İlaç kaplı balonlar normalde kalp damarları için kullanılan balonların üst tarafının yani çevresinin ilaçla kaplanmış olması şeklindedir. Bu balonlar damarın içerisinde şiştiğinde ilaçları da damarın iç duvarına yapıştırmaktadır. Bu ilaçlar da damar tıkanıklığını uzun vadede engellenmektedir.

Diğer bir yeni teknoloji sistemi ise kendi kendine genişleyebilen stentlerdir. Kalp damarları için kullanılan stentler balonla genişletilmektedir. Self-expandable stentler ise kendiliğinden açılırlar. En büyük avantajları ise esnek olmalarıdır. Diğer yeni geliştirilen teknoloji ise, damarın içerisinde damarın tam tıkalı özellikle damarlar için genişletilmiş damarın içerisinde damardaki plakları hepsini bir rotablatör dediğimiz kendi kendine dönebilen bir bıçakla kesip tıkanıklığı tamamen açabilme özelliğine sahip özel aletlerdir. Bu aletler son zamanlarda en son çıkan teknolojilerdir. Bir çok umutsuz ameliyat olamayan hastalara da umut vadetmektedirler.   

Murat Şener
Kardiyoloji Uzmanı