1928

Karavan turizminin Türkiye turizmindeki payı nedir?

Kamp ve karavan turizmi Avrupa’da toplam turizm içinde yüzde 23 ’lük bir pay almaktadır. Bu oran Türkiye’de maalesef görülemiyor. Çünkü Türkiye’de kamp ve karavan turizmi henüz daha istenilen seviyeye gelmediği için bu konuda ne tutulmuş bir istatistik var ne de gelirlerin kaydedildiği bir düzen var ne de turizm stratejisinde kesin yer bulabilmiş değil.

O yüzden böyle bir yüzdeden bahsetmek söz konusu değil. Bu konuya gönül vermiş insanların çok az sayıda yurt dışından gelen yabancı karavancıların Türkiye’de canlandırmaya çalıştıkları bir sektör. Ama istatistik olarak herhangi bir rakam vermek söz konusu değildir.

Erdal Ötügen
Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı