1709

Bebekleri sünnet ettirmek doğru mudur?

Yenidoğan sünnette travmada ne anladığımıza bağlıdır. Eğer yenidoğanda bir problem olacaksa zaten sünnet yapılmaz. Bir müddet bekleyip de yapmak tabii ki daha doğru olabilir. 

Yeni doğanlara da sünnet yapılabilir. Belli bir süreç geçip yapılırsa yani 1 ay gibi bir zaman sonra yapılırsa daha sağlıklı olur. Bu konuda çocuk tam algılamanın farkında olmadığı için yani 3-7 yaşındaki bir çocuk kadar tam olarak durumu algılayamadığı için hiçbir sakıncası yoktur.

Bazen yenidoğan erkek çocukların cinsel organında problemler olabiliyor ya da üriner sistem organında o zaman zaten yenidoğanda yapılabiliyor. 

Müjen İlnem
Psikiyatrist