727

Mısır Piramitleri'nin Gizemi

Mısır Piramitleri nasıl yapılmıştır, kimler tarafından yapılmıştır tam bir soru işaretidir.

Piramitlerin her biri 20 ton olan taşlardan inşa edilmiştir. Bu taşları temin edilebilecek en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaklıktadır. Piramitlerin yapımında kullanılan bu taşların nasıl getirildiği konusunda kesin olmayan farklı varsayımlar bulunmaktadır. Piramit, kimin adına yapıldıysa, o kişinin öldükten sonra mumyalanarak piramit içerisindeki mezarının bulunduğu odasına, yılda sadece 2 kez, doğduğu ve tahta çıktığı günlerde güneş girmektedir.Piramitler incelenirken ilk kez keşfedilen mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan 12 bilim adamı kanserden ölmüştür.

Piramitlerin içerisinde ultra sound, radar, sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır. Kirli suyu, birkaç gün Piramit’in içine bekletirseniz, suyu arıtılmış olarak geri alırsınız. Piramit’in içerisine konulan süt, birkaç gün süreyle taze kalır ve sonunda bozulmadan yoğurt haline gelir. Bitkiler Piramit’in içerisinde normalinden daha hızlı büyürler. Kesik, yanık, sıyrık gibi yaralar büyükçe bir Piramit’in içinde daha çabuk iyileşme sürecine girerler. Büyük Piramitin tabanının yüzeyi, anıtın yarısının iki katına bölündüğünde “Pİ” sayısı elde edilir.

Büyük Piramitin dört yüzeyinin toplam yüz ölçümü, piramit yüksekliğinin karesine eşittir. Büyük Piramit, dünyanın kara kitlesinin merkezinde yer alır. Büyük Piramit,dört ana yöne göre düzenlenerek inşa edilmiştir. Piramit aynı zamanda dev bir güneş saatidir. Ekim ortasıyla Mart başı arasında düşürdüğü gölgeler mevsimleri ve yılın uzunluğunu göstermektedirler. Piramiti çeviren taş levhaların uzunluğu bir günün gölge uzunluğuna eşittir. Bu gölgelerin taş levhalar üstünde gözlenmesiyle günün uzunluğu yanlışsız olarak saptanılabilir. Büyük Piramit’le dünyanın merkezi arasındaki uzaklık, Kuzey kutbuyla arasındaki uzaklığa eşittir ve kuzey kutbuyla dünyanın merkezi arasındaki uzaklığa eşittir. Piramitin yüksekliğiyle, çevresi arasındaki oran, bir dairenin yarı çapıyla çevresi arasındaki oranın dengidir. Dört kenarlar "dünyanin en büyük ve çarpıcı üçgenleridir" ünvanına sahiptir. Gize’den geçen boylam, dünyanın denizleriyle anakaralarını iki eşit parçaya bölmektedir. Bu boylam ayrıca, kara üstünden geçen en uzun kuzey-güney yönlü boylam olup, bütün yer kürenin uzunluğuna ölçümünde doğal sıfır noktasını oluşturmaktadır. Büyük piramitin tepesi Kuzey kutbunu, çevresi ekvatorun uzunluğunu temsil eder. Gize piramitleri tahmini olarak M.Ö 3000 yıllarında eski krallık döneminde yapıldığı zannedilmektedir. Bunlar; Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleridir.

Piramitlerin İçerisinde Helikopter, Uçak, Uzay Aracı, Tank Hiyeroglifleri bulunur. Bunlarla birlikte Mısır’da 100’den fazla irili ufaklı piramit bulunmaktadır. Gize piramitlerini diğerlerinden ayıran farkların başında içlerinde yazı bulunmaması ve nasıl yapıldıklarının hala çözüme ulaşmamış olmasıdır. Keops’un oğlu Kefren için yapılmış piramit 136 metre yüksekliğe sahiptir.Keops piramidinin yüksekliğinin 1 milyarla çarpımı güneşle dünya arasındaki mesafeyi vermektedir.  (150 milyon km.) Piramitlerin üzerinden geçen meridyen karaları ve denizleri tam iki eşit parçaya bölmektedir. Keops Piramidinin taban çevresinin, yüksekliğinin 2 katına bölünmesinin “Pİ” sayısını verir. 62 metre yüksekliği ile Gize Piramitleri içerisinde en küçüğü olan Mikerinos Piramidi Kefrenin oğlu için yaptırılmış. Piramitler yapımlarında İşçilerin olağanüstü bir çabayla günde 10 metreküp taşı üst üste koyduklarını kabul edersek keops piramidinde yer alan yaklaşık 2.5 milyon metreküp taş, 250.000 gün, yani yaklaşık 664 yılda yerleştirilebiliyor. - Oysa piramitler 30 yıllık bir sürede tamamlanmıştır. Piramitlerin içerisi yazın soğukken, kışın ise sıcaktır.Gize’deki üç piramit aralarında bir Pisagor üçgeni olacak şekilde düzenlenmişlerdir. Bu üçgenin kenarlarının birbirlerine göre oranı 3:4:5’dir...!!!