360

24 Ağustos Merkür Gerilemesi

24 AĞUSTOS MERKÜR GERİ GİDİYOR

Merkür 24 Ağustos 16 Eylül tarihleri arasında başak burcunda geri gidecek. İletişim, haberleşme, ulaşım, nakliyat, alışveriş, öğrenme, elektrik-elektronik, işlerlik, tamirat-tadilat kısaca bağlantı kurmak ve günlük rutini sürdürmekle ilgili konular sekteye uğrayacak.

Merkür yaklaşık yılda 3-4 kez 3'er hafta süreyle geri gider. Güneş sisteminin en hızlı hareket eden gezegenidir. Dünyadan bakıldığında yörünge hızındaki farklılık nedeniyle geri gidiyor gibi algılanır. Sembolik olarak bu bizim de bazı konularda yavaşlamamıza, geri dönmemize ve içe bakmamıza vesile olur. Astrolojiyi astronomi, fizik, matematik kurallarıyla açıklamaya ve örtüştürmeye çalışanlar sık sık astrolojinin bir safsata olduğuna vurgu yaparlar. Gezegenlerin çekim güçleri gibi aslında astrolojinin hiç dayanmadığı ve öne sürmediği konularla eleştirirler. Bu durumda geri gitme konusu da tam bir saçmalıktır. Bu vesileyle astrolojinin hesaplama ve öngörü konusunda fizik, matematik ve astronomiden yararlanan çok kapsamlı bir ilim olduğunu hatırlatmak istedim. Bu da başak burcunun analiz, açıklama, ayıklama, temizleme, işlev kazandırma özelliğiyle denk düştü ????

Merkür Güneşe en yakın gezegen olması sebebiyle kralın habercisi sıfatındadır. Kralın isteklerini diğerlerine bildirir, diğerleriyle ilgili haberleri de krala bildirir. Yani Merkür her türlü nakil ve bağlantı kurma fonksiyonunu yönetir. Bulunduğu burcun özelliklerini kullanır.

Şimdi başak burcundaki Merkür geri gidiyor. Başak burcu sistem kurmak, sistemin işlemesini sağlamakla görevlidir. O yüzden bu süreçte günlük rutinimizde aksamalar olabilir. Merkür alet edevat, elektrik elektronik eşya,  ulaşım araçlarını temsil eder. Dolayısıyla bunların arızalanması ya da uzun zamandır bekleyen tamirat tadilatının yapılması söz konusu olabilir.

Kişisel haritalarda ikizler ve başak burcunun kestiği evlerde aksama, gecikme, bozulma, tekrarlama söz konusudur. Türkiye'nin haritasında bu durum 12. Ve 4. Ev konularında yaşanacaktır.

Geri gitme sürecini düzeltmek için bir fırsat olarak düşünebiliriz. Günlük hayatın temposu içinde atladığımız konular ve kişilerle ilgilenme imkanı bulabiliriz. Örneğin 1. Ev kendimiz/dünyaya yaklaşımımız, 2. Ev kaynaklarımız, 3. ev kardeşlerimiz/yakın çevremiz, 4. Ev ailemiz/iç dünyamız, 5. Ev çocuklar/hobilerimiz, 6. Ev çalışanlarımız/ günlük rutinimiz, 7. Ev eşimiz/ ortaklarımız, 8. Ev borçlarımız/atıklarımız, 9. Ev inançlarımız/yolculuklarımız, 10. Ev kariyeriniz/ topluma katkımız, 11. Ev projelerimiz/ dostlarımız, 12.ev bilinçaltı/ inziva...

Özlem Gider
Astroloji Danışmanı