739

Ay Düğümleri Boğa-Akrep Aksına Geçiyor

AY DÜĞÜMLERİ BOĞA-AKREP AKSINA GEÇİYOR

18 Ocak 2022’de ay düğümleri 17 Temmuz 2023’e kadar kalacağı boğa-akrep aksına geçiyor. KAD özelliklerini kullandığımızda kendimiz daha mutlu ve doyumlu hissedeceğimiz özellikleri tanımlar. GAD ise bu zamanda artık işimize pek yaramayan özellikleri. Genellikle KAD’nin özelliklerini kullanmak başta bizi korkutur. Çünkü henüz alışmadığımız, yabancı olduğumuz şeylerdir.  Dolayısıyla yine GAD özelliklerini tekrarlar dururuz.

Akrebin özelliği kendini ve kaynaklarını diğeriyle birleştirmek ve ayrışamamakla ilgilidir. Dolayısıyla gücünü ötekinin üzerinde kullanmak, baskı, zorlama, manipülasyon, birleşme, kriz durumlarında diğerine destek olma, krize takıntı, iyileştirme, takıntı, kin, nefret, diğerinin kaynaklarını talep etme, kaynaklarını diğerine aktarma…

Oysa bu özellikler olumlu ve gölge yönleriyle artık bu zamanda işimize yaramamaktadır.

KAD boğa bizden kendi değer sistemimizi oluşturmamızı, kaynaklarımızı verimli kullanmayı, kendi gücümüzü elde ettikten sonra diğerine destek olmayı istemektedir.  Bu kaynakların bu dünyada var olmamız için hepimize yeteceğine inanmayı ve şükran duymayı gerektirir. Yetersizlik ve yetmeyecek korkusu bizi stokçuluğa ve cimriliğe itebilir.

GAD akrepteyken bizi başkalarının geçindirmesini bekleyebiliriz. Ancak şimdi kendi işimizi kendimiz yapmamız gerekmektedir. Dünyasal astrolojide bu kredi, borç, nafaka ve miras gibi kaynakları fazla talep etmemiz anlamına gelir. Dolayısıyla bu döngüde kendi yağımızla kavrulmak, ayağımızı yorganımıza göre uzatmak hayrımıza olacaktır. Bu dönemde borçların bir şekilde ödeneceğine dair gelişen inancımız bizi borç batağına ve kaynakların tükenmesine sebep olabilir.

Boğa-Akrep aksı benim-senin kaynakların dengesinin sağlanmasıyla ilgilidir. Uranüs boğadayken ve dünya bir ekonomik kriz içerisindeyken Uranüs’ün tutulmalara eşlik etmesi ciddi sarsıntılara neden olacaktır.

Boğa burcu dünya nimetlerinden faydalanmak ve onları daha verimli hale getirerek maddi dünyada güvence sağlamakla ilgilidir. Ancak KAD boğa bunu yapabileceğinden emin olamaz, kendisine güvenemez ve başkasının kaynaklarını talep eder, kıskanabilir. Cinsellik anlamında da zorlayıcı ve cinselliği bir silah olarak kullanan bir tarz olabilir. Dolayısıyla bu dönemde cinsel suçların gündeme geleceği söylenebilir. Ya da gizli kapaklı işler, yeraltı dünyası, travmatik olaylar yaşanabilir. Oysa KAD boğa bizden diğerinin varlığını farkedip ona saygı duymayı istemektedir. Akrep kendini diğerinden ayrıştıramadığı için kendi isteğinin diğerinin de isteği olduğunu sanır. Cinsel suçlar bu yüzden oluşur. Ötekinin istemediğini anlayamaz. Oysa KAD boğada iki ayrı varlığın birlikte zevk aldığı ilişkilerin kurulması gerekir.

GAD Akrepte bankalar, borsa şirketleri gibi ortaklı paraların olduğu yerlerde sorunlar, krizler, kayıplar yaşanabilir. Dolayısıyla değerlerimizi kendimize ait yerlerde saklamak ya da biriktirmek bizim için daha iyi olabilir. Ortaklı paralardan kazanç beklemek doğru değildir. Herkesin kendi kaynağına sahip çıkması daha doğru olacaktır. Bir kaynağı çoğaltmak için kredi ya da borç almak yerine elimizdekine güvenmek daha iyidir.

Ancak süreç böyle işlemez genellikle. Bankalara, tefecilere, nafakaya, mirasa güvenmek söz konusu olacaktır. Bu da büyük borçlara, başkasına muhtaç hale gelmeye, krizlere, kayıplara neden olacaktır.

Elbette herkesin sürecini kişisel haritasına göre yorumlamak gerekir. Yıllara göre baktığımızda Boğa-Akrep aksında düğümleri olanlar bir dönüm noktasında olacaktır.

2012 eylül-2013 eylül tarihleri arasında doğanlar ters olarak yani GAD Boğa-KAD Akrep sürecini yaşayacaklar. Ancak yaş itibariyle çok genç olduklarından aileden kopma ya da birleşme konusu gündemde olacaktır.

14 Nisan 2003-Nisan2004 (kad boğa-gad akrep)doğumlular belki ilk yetişkinlik sınavını ve kaynaklarını nasıl değerlendirmeleri gerektiğini, ellerindekinin kıymetini öğrenmeyi ve şükran duymayı öğreneceklerdir. Bu yaş kuşağı için cinsellik çok önemli olduğundan cinselliği bir silah gibi kullanmayı ve zorlamayı değil birlikte keyif alınması gereken bir eylem olduğunu anlamaları için değerlendirebilirler.

Şubat 1994-1995 (Gad boğa-kad akrep)  yılları arasında doğanlar kendi işini, ailesini kurma aşamasında yetişkin bireyler olarak ortak kaynakların nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmek zorunda olan bir kuşağı temsil ediyorlar. Bu kuşak kredi, nafaka, miras konularında daha çekingen davranan bir grup... Bu anlamda borçtan çekindikleri için kendi kaynaklarına en iyi sahip çıkabilecek potansiyele sahipler şu anda. Ancak dikkat etmeleri gereken stokçuluk, istifçilik ve açgözlülük yaparak dünya nimetlerini diğerleriyle paylaşmayı reddetmeleri kaynaklarının bir krizle uçup gitmesine neden olabilir. Bu grup kaynaklarını değerlendirmeyi, genç yaşlarına rağmen ortalamanın üzerinde birikim yapmayı başarabilecek potansiyele sahip. Ancak şimdi kriz durumundakilere destek olmanın zamanı… Ancak elimdeki bana yetmez korkusu bu paylaşımdan alıkoyabilir onları… Kendi güçlerine güvenmeyi ve diğeriyle birleştirmeyi öğrenme zamanı…

11 Eylül 1984-1985 ( kad boğa-gad akrep ) tarihleri arasında doğanlar eğer bugüne kadar birikim yapmaktan kaçınıp kaynaklarını diğerlerine kaptırdılarsa yeniden bütçe yapmayı ve değerlerini yapılandırmayı, inşa etmeyi öğrenecekler. Bu kuşak kredi, borçlar, nafaka konularında fazla talepkâr ya da paylaşımcı davranmış olabilir. Ötekinin kaynaklarına fazla güvenmiş ve kendi değer sistemini kurmayı ihmal etmiş olabilir. Oysa bu dünyada kendi malını diğerinden ayırıp, kendini sağlama almayı öğrenmesi gerekiyordu. Hala elinde kendine ait değerlendirebileceği bir birikim varsa en azından onu stabil tutması işine yarayacaktır.

10 Temmuz 1975-1976 ( gad boğa-kad akrep)  tarihleri arasında doğanlar yine ters olarak deneyimleyecekler ay düğümlerini… Bu kuşakta kaynaklarını paylaşmaktan korkan, biriktirme eğiliminde olan bir kuşak. Ancak bu dönemde bu yönleri işlerine yarayabilir. Onların da dünya nimetlerinden daha ruhsal çalışmalara yönelmeleri gereken bir kuşak… Bu dönem bunu daha fazla anlamalarına destek olabilir.

19 Şubat 1966- Şubat 1967( kad boğa-gad akrep) tarihleri arasında doğanlar bu güne kadar pek çok ortaklık girişiminde bulunmuş ya da diğerlerinin onun geçimini sağlamasını beklemiş ya da kaynaklarını diğerine aktarmış olabilirler. Borç, kredi, tefeci, miras yoluyla geçimlerini sağlayacaklarına duydukları sonsuz inanç başlarına dert açmış olabilir. Sonunda da kaynaklarını tüketmiş, değerlendirememiş olabilirler, eğer önceki süreçte KAD’ye gitmekten korktularsa… Oysaki hayat onlara kendi malını, kaynağını diğerinden ayırıp, kendini sağlama aldıktan sonra destek olmayı öğrenmesi gerektiğini söylüyordu. Bu süreçte ay KAD’ye ve tutulmalara Uranüs de eşlik edeceğinden ortaklı paralar ve birikimler beklenmedik krizlerle yok olup gitme tehlikesi altında. Bu kuşak stabil kalabilirse bu tehlikeden daha az hasarla çıkabilir.

Ayrıca 5-30 dereceler arasında boğa-akrep-aslan ve kova burçlarında gezegen ve noktaları olanlar için de tutulmalarla birlikte temsil edilen konularda harekete geçmeleri gereken bir zaman diliminde olacağız. Örneğin 10 derece boğada bir güneşiniz varsa bilinçli isteklerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Güneş haritanızda eşinizi temsil ediyorsa ilişkinizde yeni bir dönem başlıyor olabilir.

Her zaman dediğim gibi tüm değerlendirmeler haritanın bütününe göre yapılmalıdır.

Türkiye açısından bu değişim çok önemli, çünkü Türkiye’nin akrep burcunda 3 tane gezegeni bulunuyor. 5 derecede Güneş, 18 derecede Venüs ve 24 derecede Jüpiter. Tutulmalar bu gezegenlerimize denk geleceğinden temsil ettikleri konularda bir dönemin başlangıcı ya da bitişi söz konusu olacaktır. Bu konuyu Tutulmalar videosunda daha detaylı bir şekilde ele alacağım.

Özlem Gider
Astroloji Danışmanı