387

13 Kasım Akrep Burcunda Yeniay

13 KASIM AKREP BURCUNDA YENİAY

SAVAŞIN STRATEJİK BOYUTU

13 Kasım 2023’te Savaş gezegeni Mars’ın yanında ve isyanın gezegeni Uranüs’ün karşısında 20 derece akrep burcunda bir yeniay gerçekleşiyor.

Mars’ın yönetimindeki yeniay; kriz durumlarına eşlik etme, gücünü başkasıyla birleştirme, dönüştürme, ayrıştırma, iyileştirme ile birlikte gölge yönüyle; kin, nefret, intikam, strateji, yutma, kapsama konularını da gündeme getiriyor. Kendisine ait olanla diğerine ait olanı ayrıştırama dolayısıyla baskıyla güç savaşı yapma tuzağını içinde barındırıyor.

Akrep burcunun görevi; görünenin ardındakini araştırmak, gücünü sağlıklı kullanarak birleştirmek ve doğal yollardan ölmeyi göze alarak dönüşmektir. Bu yeniayda haritamızda düştüğü evde dönüşmeye gönüllü olmamız gerekiyor.

Boğadaki Uranüs’le karşıt yaptığından boğa- akrep aksının dengesini kurmamız gerekiyor. Boğa-Akrep aksı; yaşam-ölüm, dünya-ahiret, madde-mana, huzur-kriz, güven-korku, saklamak-açığa çıkarmak, değerlendirmek-değersizleştirmek gibi temaları barındır. Her ikisi de kaynaklarla ilgilidir. Boğa kendi kaynaklarımız, akrep ortak kaynakları temsil eder. Bu yeniayın teması kaynakların elde edilmesi ve paylaşılmasıyla ilgilidir. Dünya nimetlerine aşırı düşkünlükle, kaynaklarını paylaşmak ve birleştirmekle ilgilidir. Dolayısıyla dünyasal anlamda ekonomideki dengelerin sarsılmasıyla ilgilidir.

Boğa-Akrep karşıtlığı sahip olduklarımızla, onları diğerleriyle paylaşmak ve böylece daha büyük bir güce ve zenginliğe kavuşmak arasındaki bütünlüğü sağlamak anlamına gelir. Aynı zamanda elimizdekilerin kıymetini bilmek, sahip olduklarımıza şükretmek ve gerektiğinde onlardan vazgeçebilmeyi öğrenmekle ilgilidir.   Maddi, somut şeylerle soyut şeyler arasındaki bağlantıyı da temsil eder. Dışarıdaki, gözle görünen değerlerimizle içsel, derindeki kaynaklarımızı birleştirebilmeyi talep eder. Dengeyi tutturduğumuzda maddi ve manevi anlamda gücümüzü elde edeceğiz demektir.

Sahip olmak insanın en güçlü isteklerinden biridir. İhtiyacı olanı istemek, onu elde etmeye çalışmak normaldir ancak elindekinin yetmediğini düşünerek daha fazlasını talep etmek ve stoklamak sahip olmanın bozulmuş halidir. Bu yeniayın mesajının amacı sahip olmakla sahip çıkmak arasındaki farkı anlamamızı sağlamaktır.

Uranüs boğada en temel anlamıyla ekonomik krizi temsil ediyordu. Maddi kaynakların sarsılmasını, gıda, tarım, toprak konularındaki beklenmedik gelişmeleri temsil ediyordu. Mars’la birlikte bu yeniay ekonomik krizin bir savaş ortamı içerisinde şekilleneceğini gösteriyor. Ayrıca maddi güvence için mücadele edilebileceğini ya da hareket etme tarzımızın kaynakları korumak için uygun olmadığını gösteriyor olabilir. Çünkü asıl yapılması gereken, Uranüs boğadayken, kendi kaynaklarımızı daha verimli hale getirmek için yollar bulmaktır. Akrep burcu ise malına sahip çıkmak yerine onu diğerinin kaynakları arasında kaybedip yok edebilir. Dolayısıyla bu süreçte kaynak paylaşımı önem kazanır, ya hepsi benim olsun ya da benim malım senin malın gibi bozuk tavırlar ortaya konabilir.

Uluslararası boyutta da bu aynı şekilde gerçekleşir. Dünya malına sahip olmak isteyen devletler ve kendi kaynaklarına sahip çıkamayan, sömürülen ülkeler aynı kaderi paylaşır.

Türkiye açısından baktığımızda; 18 derecedeki Venüs ve 24 derecedeki Jüpiter’imizin ortasına denk düşüyor. 20 derece aslandaki Neptün’ümüze kare yapıyor. Neptün; yeniay-Uranüs karşıtlığıyla yaptığı T-Karenin odak noktasında duruyor. Dolayısıyla bu yeniay Türkiye için birkaç açıdan önem taşıyor. Neptün ve Jüpiter iktidarı temsil ediyor. İktidarın atacağı adımların ve kararların çok önemli olduğuna vurgu yapıyor. Yeni adımlar ve kararlar alınacağına işaret ediyor. Ülkenin uluslararası arenada da dikkat çekeceğini söylüyor. Ülkenin itibarını etkileyeceğini gösteriyor.

Venüs meydanları temsi ediyor. Meydanlar yine gündemde.

Özlem Gider
Astroloji Danışmanı