651

17 Temmuz Yengeç Burcunda Yeniay

17 TEMMUZ YENGEÇ BURCUNDA YENİAY

GEÇMİŞLE YÜZLEŞİRKEN ŞEFKATLE VEDALAŞALIM

17 Temmuz 2023’te yengeç burcunun 24 derecesinde Yeniay gerçekleşiyor. 24 dereceye yakın yengeç, oğlak, terazi, koç burçlarında gezegen ve noktaları olanlar harekete geçirici güçlü bir etki alıyor.

Yengeç burcu; anaçlığın, koruyup kollamanın, besleyip büyütmenin temsilcisidir. Empati, şefkat, anlayış, merhamet özelliklerini barındırır. Gölge yönüyle; süper anne yani çocuğun büyümesine izin vermeyen, yuvadan uçmasına izin vermeyen onu sürekli koruyup kollayarak kendine bağımlı hale getiren, alıngan, küskün, kaprisli, bebeksi bir yapıdır. Bu ay etkilendiğimiz yaşam alanında bu özellikleri dengeli kullanmaya özen göstermeliyiz.

Yeniay dönüşüm gezegeni Plütoya karşıt açı yapıyor. Bir bakıma Plütoyu yansıtıyor. 3 Temmuz’da oğlak burcundaki dolunaya benzer bir şekilde oğlak-yengeç aksını dengelememizi istiyor. Sorumluluk sahibi bir yetişkin mi olacağız, ilgi ve korunma bekleyen bir çocuk mu olacağız. Kendi duygusal ihtiyaçlarımızı karşılamayı öğrenip hayatımızın otoritesi olabilecek miyiz? Otorite, yönetme, sorumluluk üstlenme modelimizi dönüştürmeli miyiz? İşimize yaramayan kural ve kalıplardan kurtulabilecek miyiz? Bu süreçte; baskıcı, manipülatif, kinci, intikamcı, geçmişe takıntılı olabiliriz. Bu yeniay geçmişin yaralarını sarmak, geçmişi dönüştürmek, affetmek, kendimize şefkat göstermeyi öğrenmek için bir fırsat olabilir. Yengeç-oğlak aksı geçmiş, kökler, atalar, ebeveynler, otorite figürleriyle ilgilidir. Dolayısıyla bu konularla ilgili sorunları çözmek kendi kendimizin ebeveyni ve otoritesi olmaya bağlıdır. Geçmişi, ebeveynleri… suçlamak yerine bugün artık kendimizin koruyucusu olmayı öğrenmemiz gerekir. Yengeç annelik ve anlayışla ilgilidir. Dolayısıyla yengeç burcunun öncelikle kendini besleyip doyurmayı öğrenmesi daha sonra etrafı beslemesi gerekir. İhtiyaçları karşılanmadığında kimseyi suçlayarak küskünlük ve alınganlık yapmaması gerekir. Oğlak Plüto da otorite baskısından kurtulmayı temsil ettiğinden otorite figürleriyle yüzleşmek gerekebilir. Patronlar, öğretmenler, ebeveynlerle ilgili bizi baskı altına alan figürlerle mücadele etmemiz gerekebilir.

Yeniay esnasında Plütonun düzenleyicisi Satürn Mars’la karşıt yapıyor. Dolayısıyla yüzleşmeler, restleşmeler vurgulanıyor. Karşıt açılar ayna efekti yaratır. Kendimizin ve konuların diğer yönünü görmemizi sağlar. Bunun için aynaya bakmaktan korkmamak gerekir. Bazı insanlar aynaya kendilerine hayran olarak bakar, dolayısıyla her zaman kendilerini haklı görürler, terazinin kefesi hep kendilerinden yana ağır basar. Bu yüzden sert bir etkide kolay yıkılırlar. Oysa karşıt açılar iki kefeyi dengelemeyi gerektirir. Bu yeniaydaki karşıtlık oğlak-yengeç ve balık-başak arasındadır. Balık başak aksı; kaos-düzen, bütün-detay, madde-mana gibi kavramları içerir. Yani bir hatadan dolayı bütünü karalamakla, her türlü hatayı kabul etmek arasındaki dengenin sağlanmasıdır. Bir hatayı düzeltmekle kaçmak arasındaki dengenin sağlanmasıdır.

Yeniay balıktaki Neptün’e üçgen, boğadaki Uranüs’e 60’lık yapıyor. Bu da değişime kabullenici bir tarzda yaklaşabileceğimizi gösteriyor.

Türkiye açısından baktığımızda; 24 derece terazideki Mekür-Satürn kavuşumumuza kare yapıyor. Merkür 12. Evi -hastaneler, hapishaneler, gizli düşmanlar, muhalefet liderleri, toprak, emlak, yeraltı kaynaklarını-  temsil ediyor. Satürn açık düşmanlar, dış borçlar, krediler, yeraltı dünyasını temsil ediyor. Bu ay tüm bu konularla ilgileneceğiz demek oluyor.

Yeniay 2. Evimizde yani kaynaklar, halkın cebine giren para… Halk borçlarla uğraşacak. Gelir gider dengesini sağlamak için mücadele edecek. Geçim derdiyle uğraşacak, halk Plütonun karşısında olduğu için baskı, zorlama, güçlüklerle karşılaşacak. Borç-alacak dengesi sarsılacak.

Özlem Gider
Astroloji Danışmanı