354

16-23 Mayıs Mars Jüpiter Plüto T Karesi

16-23 MAYIS MARS-JÜPİTER-PLÜTO T- KARESİ

YERİNİZDE DURMAKTA İNAT ETMEYİN

16 Mayıs’ta Jüpiter’in boğa burcuna girmesiyle etkinleşecek olan Kare açı 20 Mayıs’ta Mars’ın Aslan burcuna geçişiyle T-Kare olacak. Bu açı 0-1 derece boğa, akrep, kova ve aslan burçlarında gezegen ve noktaları olanları güçlü bir şekilde etkileyecek.

Plüto dönüşüm fonksiyonudur. Haritamızda bulunduğu yerde dönüşerek büyüyeceğimiz alanı belirler. Kontrolculuğu ve güç savaşlarını bırakıp acizliği deneyimleyeceğimiz ve en derindeki gücümüzü bulacağımız yeri belirler. Bu transit şimdi kendi gücümüzü sınayacağımız döneme işaret ediyor. Eskimiş, miadı dolmuş yapıları, alışkanlıkları, formları, şeyleri hayatımızdan çıkarmamızı ve yeniye yer açmayı istiyor. Bu grup hangi konuda saplantılı bir şekilde ısrar ediyor, neleri bırakmaktan korkuyorsa, krizler ve kayıplar yoluyla dönüşebilir. Korkularıyla yüzleşecekleri, en derindeki ve karanlıkta kalan, bakmaktan korktukları yönleriyle karşılaşabilirler. Bunun için derinleşmeleri, dönüşüm için cesaret göstermeleri gerekir. Plüto derine inmeyi bekler, ölümden korktuğumuz yeri gösterir, dolayısıyla ölümden korkmak yaşamaktan korkmaktır. Nasıl ölüp, tekrar dirildiğini, güçlerini keşfedecekleri bir dönem olabilir. Bu dönemde baskı ve zor kullanmaktan kaçınmak gerekir. Güç gösterisi yapmak yerine gücü gözlemlemek, gücümüzün sınırlarını keşfetmek daha iyi olabilir.

Jenerasyon gezegenlerinin etkileri hemen hissedilmez. Hatta bazen yıllar geçtikten sonra o günkü halimizin sebebinin birkaç yıl önceki olaylar olduğunu dikkatle baktığımızda fark ederiz. Kendisi üzerinde çalışan ve olduğu halin en iyisine ulaşmak için uğraşan kişiler yaşadıkları olayları daha iyi analiz edebilirler. Astroloji de bize bu imkânı sunan ilimlerden biri. Hayatı huzur ve denge içinde karşılayabilmek için kendimizi tanımamız büyük avantaj sağlayabilir. Doğum haritalarımızdaki işaretler mutluluğumuzun ipuçlarını verir. Ne kadar erken yakalarsak o kadar iyi olur.

Sabit burçlardaki açılar yerinden oynatmak istemediğimiz değerlerin, yapıların, şeylerin yer değiştireceği zamanlardır. Etkisi de uzun süreli ve kalıcı olur. Doğum haritalarında sabit nitelik vurgusu olanlar; değişime direnç gösteren, inatçı, alışkanlıklarından vaz geçmeyen yapıda olabilirler. Dolayısıyla değişim etkisinde; değişken ve öncü gruplara göre daha fazla sarsılırlar. Bu yüzden hayat sizi yerinizden etmeden gönüllü bir şekilde yer değiştirmeye çalışmak sarsıntının şiddetini azaltabilir. 

Plüto, Jüpiter ve Mars’ın temsil ettiklerine bakarsak; dönüşüm, yeniden doğuş, güç ve acizlik, derine inme, arınma, ayıklama; büyüme, genişleme, inanç ve yaşam felsefesi oluşturma; mücadele, savaşma, belaları def etme…

Kova, boğa ve aslan burçlarının özelliklerine bakacak olursak; sıra dışı, asi, mucit, düşünülmeyeni düşünen, bağımsız; maddi güvence, sahip olduklarına değer katma, şükran duyma; içinde yanan ateşi bulup sahneleme, liderlik etme, heves ve motivasyon sağlama,

Tüm bu kavramları ve temaları düşündüğümüzde büyük dönüşümün tetiklendiği ve sabit nitelikten dolayı dirençle karşılandığı bir süreçten söz edilebilir. Baskı, zorbalık, isyan, inat, tutuculuk temalarının devrede olduğu açıyı dengeli bir şekilde karşılayabilmek için; mantıklı, tarafsız, değerlerine sahip çıkan, sevecen, içten, dürüst bir tavır takınmak gerekir.

Özlem Gider
Astroloji Danışmanı