806

12 Nisan Balık Burcunda Jüpiter-Neptün Kavuşumu

12 Nisan Balık burcunda Jüpiter-Neptün kavuşumu

TÜRKİYE’DE MEYDANLAR HAK MÜCADELESİ İÇİN HAREKETLENİYOR

 Jüpiter ve Neptün her 13 yılda bir kavuşur. Kavuştuğu burcun temalarına göre geniş boyutlu olaylar meydana gelir. Balık burcu kaos, karmaşa, belirsizlik, aldanma, aldatma, uyuşma, illüzyon, mistisizm, özveri ve merhametle ilgilidir. Günümüzde yaşananlara bakılırsa bunlar savaş ortamına çok uygun kelimelerdir.

Bundan önceki Jüpiter-Neptün kavuşumlarına baktığımızda 2009’da kova burcu sembolizmine uygun olarak 31 yıl aradan sonra Taksim meydanında 1 Mayıs kutlamalarına izin verildiğini görüyoruz. Jüpiter ve Neptün bizim haritanızda çalışanları (Jüpiter) ve iktidarı (Jüpiter ve Neptün) temsil ediyor. Dolayısıyla Türkiye açısından bu kavuşum dönemlerinde çalışanlarla yönetenler arasında önemli bağlantılar oluyor. Kova sembolizminde de özgürlük, eşitlik ve kardeşlik sembolizminin çalıştığını görüyoruz.

1997’de oğlak burcundaki kavuşumda düşük pozisyondaki Jüpiter ( burada askerleri temsil ediyor ) Neptün’e ( iktidara ) zarar vermiş ve hükümetin dağılmasına sebep olmuştur.

1984’de yay burcunun son derecesinde ve oğlak burcunun 0 derecesinde kavuşan Jüpiter ve Neptün Askerin gölgesinde darbeden sonraki ilk seçime denk geliyor ve Özel hükümeti çeşitli baskılarla sivil hayata geçişte rol oynuyor. Bu yılın ilginç bir olayı da Türkiye’de kürtajın serbest bırakılması. Sağlıkla ilgili bu yasa önemli bir eşiği gösteriyor. Yay burcundaki kavuşum ithalat-ihracat yasalarındaki esnemeyle birlikte yabancı malların ülkeye girişine sebep oluyor. 29 derecede ikizlerdeki ve 12. Evde bulunan halkı temsil eden ayımıza karşıt yaptığında hapishanelerde bulunan siyasi tutukluların serbest kalışını müjdeliyor.

Bu yıl 12 Nisan’da 23 derece balık burcundaki kavuşum ise iktidarı temsil eden 10. Evimizde ve yine hem çalışanları ve askerleri hem de iktidarı temsil eden Jüpiterimize üçgen açı yapıyor. Güçlü konumdaki iki gezegen kolaylaştırıcı bir açıyla iki tarafı da destekliyor. Ancak bu açı yine Jüpiterimize kare yapan güçlü bir Satürnle eşzamanlı olarak gerçekleşiyor.  Bu da her iki kesimin de zorluklarla birlikte kolaylıkların da olduğu bir döneme işaret ediyor.

Jüpiter Neptün kavuşumundan birkaç gün önce kesinleşecek olan Mars-Satürn kavuşumu meydanları hareketlendirecek gibi görünüyor. Çalışanların hak taleplerinin arttığı bir sürece işaret ediyor. Meydanları temsil eden Venüs’le çalışanları temsil eden Jüpiter’in ortasına denk düşen bu açı sahne sanatçıları ve eğlence sektörüyle ilgili de yeni kararlara sebep oluyor.

İki gezegenin yönettikleri burçta kavuşumu bir şekilde olumlu yönleri ortaya koyabilecekleri potansiyeline işaret ediyor. Affedicilik, merhamet, yardımseverlik, empati, kabullenicilik… Ancak gölge yönlerin abartılması ihtimali de var:  Kurban psikolojisi, aldanma, aldatma, uyuşma…

Satürn’ün Neptün’e karşıt açısı da iktidarın ve yönetim kademelerindekilerin de kısıtlanmış, engellenmiş, zor durumda olduğu bir süreci gösteriyor. 3-9 aksındaki bu açı uzun vadeli yasaların çıkacağını da haber veriyor. Dileriz ki bu yasalar yöneticilerin balık burcunun kucaklayıcı ve merhametli yönünü kullandıkları şekilde hazırlanır.

Özlem Gider
Astroloji Danışmanı