970

13 Ocak Oğlak Burcunda Yeniay

İTİBARI KORUMAK İÇİN NEYİ FEDA EDECEĞİZ

OĞLAK BURCUNDA YENİAY

13 Ocak 2021’de oğlak burcunun 23 derecesinde bir yeniay gerçekleşiyor. Oğlak burcu kendi karakterimize uygun bir uğraşı bulup toplumda saygınlık kazanacak şekilde çalışmakla ilgilidir. Haritamızda oğlağın düştüğü alan saygınlığı aradığımız alandır.

Bu yeniayda itibarımızı ve sosyal imajımızı sarsan olaylar hayatımıza girebilir. Dolayısıyla oğlak burcunun vicdan, ahlâk ve sorumluluk özelliklerini kullanmamız iyi olacaktır.

Yeniay dönüşüm gezegeni Plüto’yla kavuşuyor. Plüto çürümüş, eskimiş, bozulmuş şeyleri arıtarak saflaştırmayı temsil eder. Plüto’nun devrede olduğu zamanlarda ömrünü tamamlamış şeylerin hayatımızdan çıkmasına tanık oluruz. Oğlak burcu, öncü bir burç olduğundan dönüşümü başlatma özelliği vardır. Dönüşüme çaba, emek, azim, kararlılık ve disiplinle başlar. Plüto vazgeçilmesi, feda edilmesi gereken şeyleri temsil eder. Örneğin ilişkinizde iyileşme sağlamak için bir huyunuzdan vazgeçmeniz gerekiyor olabilir. Ancak siz bunu ölüm-kalım meselesi haline getirir ve huyunuzda ısrar ederseniz ilişkiyi çürütebilirsiniz. Huyunuzdan vazgeçerseniz ilişkinizi yeniden doğurabilirsiniz. Bu yeniay Plütoyu harekete geçirdiğine göre haritanızda Plütonun ziyaret ettiği alan gündemde olacaktır. Orada bir şeyleri feda etmek için hala direniyorsanız bu yeniayda kaçacak yeriniz kalmadığını söyleyebiliriz. Zira yeniayın ve Plüto’nun düzenleyicisi Satürn Jüpiter, Merkür, Mars ve Uranüs tarafından ablukaya alınmış durumda… Sağlam, yıkılmaz sandığımız yapılar yerle bir olabilir.

Kova burcunda kavuşan Satürn-Jüpiter ve Merkür, boğa burcunda kavuşan Mars ve Uranüs’le kare yapıyor. Bu yılın en zorlayıcı görünümlerinden biri… Sabit burçlardaki kare açılar hareket etmeye direnç göstermekle ilgilidir. Darbeler karşısında eğilip bükülemedikleri için kırılmayı temsil eder. Değişime direnç, krizin büyümesine ve daha fazla zarar görmeye neden olur. Kova akıl ve mantıkla ilgili olduğundan değiştirilmesi gereken sabit fikirlerimiz olabilir. Boğadaysa koruduğumuz maddi kaynaklarımızın kaybından söz edilebilir. Bizi geçindiren ve hayatta güvende olmamızı sağlayan değerler yıkılıp yerine başka kaynaklar bulmamız gerekebilir.

Haritalarımızda boğanın düştüğü alanda beklenmedik gelişmeler görülecektir. Orası değişime en kapalı olduğumuz alandır. Konforumuzun, huzurumuzun bozulmasını istemediğimiz, maddi güvenlik aradığımız alan… Şimdi ise krizlerle sarsılacağımız alan…

Genel anlamda da toprakla temsil edilen, ekonomi, tarım, gıda, yeme-içme, inşaat gibi konularda krizlerden söz edilebilir.

Bu esnada Venüs’ün Mars-Uranüs kavuşumuna üçgen yapması ve Venüs-Satürn ve Uranüs arasında yöneticilikler vasıtasıyla bağ oluşması bu sarsıntıları hafifletecek ve yumuşatacak bir etkiye sebep olabilir.    

Türkiye açısından bu yeniay muhalefeti ve hastane, hapishane, huzur ve bakımevlerini temsil eden Merkür’e ve dost ya da düşman ülkeleri, dış borçları, dini kurumları, yargıyı, yükseköğretimi ve dış ticareti temsil eden Satürn’e kare yapıyor. Plüto uzun zamandır bu kareyi yapıyordu. Bu dönüşüm sürecinin kritik zamanlarından birindeyiz. Muhalefet zor durumda ancak bir şeyleri feda ederse gücüne kavuşabilir. Hastalık ve diğer kapalı kurumlarla ilgili de kesin kararlar alınması gerekebilir. İhtilaf ya da itilafta olduğumuz devletlerle ilgili de haberler alabiliriz. Bunlarla ilişki kurma şeklimiz de değiştirmemiz gerekebilir. Tavizler vermek, güç savaşlarından vaz geçmek gerekebilir. Ekonomik olarak da güç birliği yapabiliriz. Müttefikler bizden daha iyi durumda, biz, ay oğlakta daha zor durumdayız. Dış borçlanma konusu gündeme gelebilir. Zaten acilen kaynak bulmamız ve akılcı davranmamız gereken bir dönem.

Kişisel haritalarımızda 23 dereceye 5 derece uzaklıkta olan oğlak, yengeç, koç ve terazi burçlarında gezegen ve noktaları olanlar etki alacak.

   

Özlem Gider
Astroloji Danışmanı