1014

2021 Gezegen Hareketleri | Umutlar Yeşeriyor

UMUTLAR YEŞERİYOR

2021 GENEL YORUM

2021 yılı, etkisini Aralık ayının 2. Yarısından itibaren hissetmeye başladığımız Jüpiter-Satürn kavuşumunun Uranüs’e yaptığı kareyle başlıyor. Ocak’ın 2. Yarısından sonra Mars’ın da dâhil olmasıyla, hayatımıza güçlü, şiddetli, kötücül etkiler girecek ve yıl boyunca gündemimiz belirlenecek.  Satürn-Uranüs karesi Haziran ve Aralık aylarında tekrarlanacak, temmuzda Mars da T-Kareye eşlik edecek. Bu açıların dış dünyada ve psikolojik manada açılımlarına bakacak olursak;

Bağımsızlaşma; otoriteden, büyüklerden, baskılardan, sorumluluklardan, ritüellerden, inançlardan, dogmalardan, fanatizmden, inatçılıktan, açgözlülükten, paradan, maddiyattan…

Jüpiter ve Satürn bireyselleşmeyi temsil eden kova burcunda kendimize özgü biricik hali keşfetmemizi ve yapılandırmamızı talep ediyordu. Bireysel anlamda insanın, toplumsal anlamda milletlerin bağımsızlıklarını bulabilmeleri bir takım isyan ve başkaldırılarla olur. Bu da bizi tek tipleştirmeye, hizaya sokmaya çalışan otorite figürlerine karşıdır. Anne-baba, öğretmen, atalar, patronlar, din adamları, devlet büyükleri bu figürlerdir.

Kova burcunun anahtar kelimesi; bireyselleşmektir. Yani hiç kimseye benzemeyen halimizi keşfedip onu özgürce yaşamaktır. Dolayısıyla bu süreçte insanın başına onu diğerlerine uydurmaya çalışan kişiler ve kurallar çıkar. Kişi ya dışlanmamak için boyun eğer, ya da baskıya isyan eder. Toplumsal arenada da bu genele yayılır. Toplumda daha önce görülmemiş hal ve hareketler, tutucu çevrelerle çatışmaya sebep olur. Kova denenmemiş modelleri denemekle ilgilidir. Jüpiter büyüme etkisi olduğu için bu bağımsızlık çabalarında aşırılıklara işaret edebilir. Satürn ise kısıtlama etkisiyle bağımsızlıktan korkmaya, çekinmeye, sürüye boyun eğmeye neden olabilir. Dolayısıyla nerede isyan edip, nerede boyun eğeceğimizin analizini iyi yapmamız gerekir. Jüpiter ve Satürn’ün işbirliği, bizi iyilik ve kötülük açısından dengede tutabilir. Ölçüyü kaçırdığımızda hizaya gelmek, çok kasıldığımızda gevşemek için gerekli enerji mevcuttur. Bu ayarlamanın sonucunda bu yıl bizden beklenen kendimizi ve toplumu ileriye götürecek fikirlerle büyümek ve hayatımızı inşa etmektir. 

Bu yıl kişisel haritalarımızda kova burcunun düştüğü alanla ilgili konularda kendi özümüze uygun hali bulup benzersiz tarafımızı göstermeliyiz. Örneğin 1. Evde kişiliğinizin, 2. Evde geçim kaynaklarınızın, 3. Evde iletişim kurma biçiminizin, 4. Evde aile hayatınızın, 5. Evde çocuklarınızın, 6. Evde hizmet şeklinizin, 7. Evde ortaklık etme modelinizin, 8. Evde dış kaynaklarınızın, 9. Evde ideallerinizin, 10. Ev otoriteyle ilişkinizin, 11. Ev geleceğe yönelik projelerinizin, 12. Ev kendinizi adama özelliklerini geliştirip yapılandıracağınız anlamına gelir. Burçlara göre kova, boğa, aslan ve akrep burcunda gezegen ve noktaları olanlar güçlü bir etki alacaktır.

Kova burcunun Modern yöneticisi Uranüs Boğa burcunda. Boğa burcu maddi değerleri, Uranüs ani değişmeleri ve krizleri temsil eder. Toprakla ilgili konularda beklenmedik gelişmeleri hayatımıza getirir. Kova Burcunda Jüpiter ve Satürn Boğa Burcundaki Uranüs’e kare yaptığında geçim kaynakları için yeni yollar, yeni ekonomik modeller bulmak söz konusu olacaktır.

Jüpiter zenginliği temsil eder. Kovadayken zenginleşmek için akla, ilerici fikirlere, yeniliğe ve değişime açık olmak gerekir. Jüpiter Kova teori, havada uçuşan fikirler, Satürn Kova fikirlerin yapılandırılmasını gösterir. Uranüs’ün boğada oluşu fikirlerin uygulanabilir ortama geçirilmesine yardım edebilir. Paradan, dünyevi konulardan özgürleşmek için ilerici fikirler hayata geçirilebilir. Geçinmek ya da yaşamak için paradan başka araçların keşfedileceği anlamına gelir. Bu geçim kaynaklarına insanın dünyada maddi olarak var olmasına yardım eden yetenekleri, mesleği, arkadaşları da dâhildir. Sahip olduğumuzu unuttuğumuz kaynaklarımız aklımıza gelebilir. Dolayısıyla yeni meslek dalları hayatımıza girecektir. Bunlar gelenekle yeniliğin harmanlandığı işler olabilir. Eski yapılara yeni formlar verilebilir. Hali hazırda uygulanan meslekler yeni bir forma girebilir. Zaten bankacılık gibi, devlet daireleri gibi sektörler evden çalışmaya başladı bile…

Türkiye açısından bakınca; 2. ve 3. Evimizi yöneten güneşimiz etki alıyor.

2. ev Ulusal servet, hazine, gelir ve bankalar, Menkul Kıymetler Borsası, finans kurumları, para piyasaları ve ticaret gibi para kazanma ile ilgili tüm yerler ve faaliyetleri temsil eder. Türkiye bu alanlarda yeni modellere geçeceği bir dönemde görünüyor. Çalkantılar ve sürpriz gelişmeler olmakla birlikte Mayıs ve Ağustos aylarında Jüpiter’in Ayımıza yaptığı üçgen açı bu kritik dönemi kolay geçirebileceğimizi söylüyor.

3. ev Türkiye’nin - Demiryolları, karayolu trafiği, arabalar, vb. Gibi tüm iç ulaşım, hareket veya iletişim araçları. Postane, iletişim ağları, internet, telefonlar, fakslar, gazeteler gibi haber ve bilgileri yaymanın tüm yolları, dergiler, kısa süreli yayınlar ve süreli yayınlar.Aynı zamanda komşu ulusları ve uluslararası anlaşmaları, ilköğretimi yönetir. Satürn haberleşme, medya, alışveriş, taşıma, ticaret ve ilköğretim sisteminde yeni uygulamalar yapılacağını gösteriyor. Sosyal medyada kısıtlamalar ve dolayısıyla bu yasakları delmek için yeni yollar bulunacağı söylenebilir. Ulaşım araçlarında özellikle hava taşımacılığında gelişmeler olabilir.

Güneş; Başbakanı, hükümdarı, sulh hâkimleri, hâkimleri ve yetkili ve ayrıcalıklı tüm kişileri, Kabine bakanları ve benzerlerini temsil eder.Aynı zamanda halk kahramanları, tanınmış kişileri ve ulusal şampiyonları temsil eder.

Konu bağımsızlık olduğuna göre Türkiye açısından ekonomik sistemde özelleşmenin daha güçlü bir şekilde hissedileceği, devlet kurumlarının özel sermayelere devredileceği söylenebilir.

Haberleşme ve seyahat özgürlüğü ile ilgili çalışmalar, sınırlama ve serbestlik çatışmaları gündeme gelebilir. Sınırlamalara isyan ve yeni düzenlemeler olabilir.

Jüpiter 14 Mayıs’tan 29 Temmuz’a kadar 2,5 aylık bir süreyle balık burcunda seyrediyor. Jüpiter balık burcunu yönetir, güçlüdür. Bolluk, bereket enerjisini sınırsızca ve cömertçe hayatımıza sunar. Bu 2,5 aylık dönem ülke olarak rahatlamanın yaşanacağı bir dönem. Güneşimize üçgen açı yaptığında hem ekonomik hem de iletişim, seyahat, ilköğretim konularında sınırlamaların esnediği zamanlar olabilir. Önümüzdeki yıl, Jüpiter balık burcundaki yolculuğu sırasında daha güçlü hissedeceğiz. Pandemi sürecinde çok zorlu koşullardan geçen çalışan kesim rahat bir nefes alacak. Sağlık çalışanları, öğretmenler, güvenlik güçleri hak ettikleri ikramiye ve iyileştirmeyi alabilirler. Bu dönem iktidarın ve yöneticilerin de güçlendiği bir dönem…

26 Mayıs’ta Yay burcundaki Ay Tutulması son yılların en kısmetli ve hayırlı Tutulması… Odak noktasında Tutulmayı yöneten balık burcundaki Jüpiter var. Uzun zamandır ihtiyacımız olan neşe, eğlence, özgürlük temalarını hayatımıza sokabilir. Bu rahatlama kabulleniciliğin verdiği, her şeyin olması gerektiği gibi olduğu inancından kaynaklanan bir rahatlama aynı zamanda… Bu anlayışa ulaşabilmek için geçtiğimiz yıl büyük bir sınav verdik zaten. İkizler, yay ve balık burcunun oluşturduğu T-Kareler bilgiyle ilgilidir. İkizler günlük bilgi, yay yüksek bilgi ve balık ilahi bilgi yani hiçbir şey bilmediğimizin bilgisidir. Dolayısıyla bu Tutulmada hayatımızda görünür olan konuları bilinçli aklımızla bilmemiz mümkün olmayabilir. Yaptığımız planın dışında gelişmeler olmuş olabilir. Beklediğimizden daha fazlası ya da azı bize sunulabilir.  Bunun için büyük beklentilere girmek yerine âna odaklanmalıyız. Jüpiter talepkârlıkla ilgilidir. Sunulanı beğenmeyip fırsatı kaçırma ihtimali de vardır. Bu nedenle egonun isteklerini bir kenara bırakıp sunulanı kabul etmeliyiz. Bu tutulma bize fırsatlar sunuyor. Olaylara daha bütüncül bakmaya çalışmalıyız.

Tutulma Türkiye’nin 6-12. Ev aksında çalışanlar, sağlık görevlileri, güvenlik güçleri, hizmet sektörü, hastaneler, hapishaneler, bakımevleri ile ilgili alanlarında gerçekleşiyor. Jüpiter 9. Evimizde… Dini kurumlar, üniversiteler, mahkemeler, seyahat şirketlerini temsil eder. Çalışanlar için iyileştirici düzenlemelerin yapılacağını söyleyebiliriz.

Jüpiter balıkta ümitleri ve beklentiyi büyütür. Dolayısıyla hayal kırıklığı da büyük olur. Bu dönemde size sunulanlara burun kıvırmayın, bu fırsatları kaçırmanıza sebep olabilir. İyilik ve yardımseverlik faaliyetleri gelişmemize ve büyümemize destek olacaktır.

10 Haziran’daki Güneş Tutulması KAD tarafında ve yöneticisi Merkür güçlü olmakla birlikte geri harekette. Bu durum bizim eski bilgilerimize takılıp kalmaya, anda kalmakta zorlanmaya sebep olabilir. Kendimizi sorgulamak, bildiklerimizi yeniden gözden geçirmek faydalı olabilir. Bu tutulma yargılamayı bırakıp konulara daha geniş boyuttan bakmamız için fırsat veriyor. Merkür’e kare yapan Neptün bildiğimizi sandığımız şeylerin çözüşüp dağılmasına sebep oluyor. Dolayısıyla aldığımız haberleri iki kez sorgulamakta fayda var. KAD ikizler bize doğru bilgiye ulaşmak için hiçbir şey bilmediğimizi varsaymamızı öneriyordu. Bu Tutulma KAD’ye gitmek için çok uygun bir gökyüzü oluşumu. Geri hareket zaten kendimizi sorgulamamızı istiyor. Biraz geri çekilip, içimize dönüp ben nasıl öğreniyorum ve bilgiyi nasıl aktarıyorum diye bakmak iyi olacaktır. Tabii bu süreçte yalan haberler, asılsız bilgilerle sınanacağız. Bu bilgi kirliliği bize bilgiyi ayıklamayı öğretecektir. Biliyorum, öğrendim demeden önce defalarca farklı kaynaklardan ve görüşlerden yararlanmak işimize yarayacaktır. Tabii bu dönemde hayatımıza giren konular da netlikten uzak, belirsiz, yanıltıcı etkilere açık olacaktır. Bu yüzden bu dönemde önemli kararlar almak uygun olmayabilir. Sadece hayatın getirdiğini kabul ederek adım adım ilerlemek iyi olur.

Tutulma esnasında çatışma halinde olan iktidar ve muhalefet güçlü durumda ancak Muhalefeti temsil eden Merkür geri gittiği için ibre iktidardan yana… Merkür hastaneleri ve diğer kapalı alanları da temsil ettiği için bu süreçte merhamet ve şefkat özelliğimizi geliştirmekte fayda var. Hastane ve hapishanelerden kaçma haberleri gelebilir.

19 Kasımda 27 derecede boğa burcundaki Ay tutulması, odak noktasındaki Jüpiter’den dolayı ümit yeşerten bir görünüme sahip… Bununla birlikte sağlam zannettiğimiz yapılar, tutkuyla bağlandığımız şeyler ani bir şekilde hayatımızdan çıkabilir. Tutulmanın iki düzenleyicisi Venüs ve Mars’ın arasındaki 60’lık açı Mars-Uranüs karşıtlığının sarsıntısını hafifletebilir. Türkiye açısından bu tutulma iktidarı temsil eden Jüpiter’in karşısında gerçekleşiyor. 11-5 aksında… Hazineyle ilgili gelişmeler beklenebilir. 11. Evi yöneten Mars’a Venüs kare yapıyor.  Hazinenin durumu gündemde olabilir. Çalışanlarla ilgili olarak da sevindirici gelişmeler olabilir. Hizmet, sağlık ve güvenlik sektörünün zor dönemi bitiyor. Daha umutlu ve iyimser bir sürece giriliyor. Muhalefet Partisi için dönüşüm sürecinin hızlandığı, politikalarını değiştirdiği bir dönem. İktidarın da refahta olduğu bir dönem... Ekonomik olarak da ithalat-ihracat kanalıyla kaynak bulmak mümkün olabilir.

4 Aralık’ta Yay burcundaki Güneş Tutulması İkizler-Yay ekseninin son Tutulması… GAD yönündeki Tutulmalar uzaklaşmamız gereken alışkanlıklarımızı temsil eder. Bu süreçte de bu özellikleri abartarak kullanırız. Dünyasal boyutta yay burcuna özgü ırk ve sınıfsal ayrımlarım gündeme geldiği olaylar yaşadık. Yargıyla ilgili, ‘sosyal medya linçi’ dediğimiz kavram hayatımıza girdi. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen alış-veriş konusunda aşırılıklar gündeme geldi. Yakın çevreyle alış-verişi ( maddi-manevi, mal-fikir…) geliştirmemiz gerekirken sanal alış-veriş nedeniyle pek çok esnaf kepenk indirmek zorunda kaldı. Pazar yerleri kapandı, sanal alış-veriş siteleri yaygınlaştı. Tabii insanın yapamadığını hayat yaptı ve pandemi uluslararası ticarete ket vurdu. Bu süreçte yerli ürünlere yönelmek kaçınılmaz oldu. Yurt içinde üretim yapan firmalar yükseldi, ithalat durdu. Şimdi Ay düğümleri aks değiştirmeden önceki son tutulmayı yay burcunda yaşıyoruz. Alış-veriş açısından yerli ürünlerin değer kazandığı bir süreçten geçtik. Hayata bakış açısındansa deneyimlemeden yargılamak yerine sorgulayarak öğrenmeyi hayatımıza sokmamız gerekiyordu. Tutulma yöneticisi Jüpiter Kova burcunda sabit fikirliliğe sebep olabilir. Kendi ‘orijinal’ fikirlerimizin en değerli ve üstün olduğu yargısını getirebilir. Bu tutum hayrımıza işlemeyecektir. Tutulmaya Uranüs’ün yaptığı 150’lik açı anlayamadığımız bir sebeple sıkı sıkıya tutunduğumuz değerlerin ve alışkanlıkların hayatımızdan çıkmasına sebep olabilir. Tutulmaya 60’lık ve Uranüs’e kare yapan Satürn daha insancıl ve tarafsız bir modele evrilmemiz için bizi zorlayabilir. Tutulma yöneticisi Jüpiter akrepteki Marsla kare yapıyor ve Mars oğlaktaki Venüs ve Plüto kavuşumuna 60’lık… Sabit tutmaya çalıştığımız değerler, alışkanlıklar, huylar, fikirler, insanlar, eşyalar hayatımızdan çıkabilir. İkizler-Yay aksının son tutulması yay burcunun fanatiklik, dogmatiklik, yargılayıcılık, kibir, böbürlenme, talepkârlık, yarına erteleme, tembellik, fırsatçılık özelliklerini bırakmamız için fırsat sunuyor.

Toparlarsak 2021 yılı Türkiye açısından ekonomik zorluklara gebe olsa dahi, kovadaki Jüpiter’in ikizlerdeki halkı temsil eden Aya üçgen açı yapması, bir şekilde zorluklar karşısında destek alacağımızın da göstergesi… Yasakların daha akılcı bir şekilde uygulanması, hastalıkla mücadelede bilimsel gelişmeler ve bunların halka eşit bir şekilde dağıtılması halkı rahatlatacaktır. Jüpiter ve Satürn’ün birbirinden uzaklaştığı Mart ayından itibaren virüsün yayılma etkisinin azalacağı söylenebilir. Mayıs’ta Jüpiter’in balık burcuna girmesiyle tedbirlerde gevşeme ve Temmuz sonunda tekrar kovaya geçişiyle hastalıkla tıbbi gelişmelerle mücadele söz konusu olabilir. 2021’in sonu itibarıyle Jüpiter’in Satürn’den uzaklaşması ve iyileştirme etkisinin güçlendiği balık burcuna geçmesiyle salgınla mücadelede güç kazanabiliriz.

2021’in son gezegen hareketi 29 Aralıkta Jüpiter’in balık burcuna geçişi… Bu da 2022 için umut yeşerten bir etki olarak hayatımıza giriyor.   

Özlem Gider
Astroloji Danışmanı