1138

21 Aralık 2020 Jüpiter-Satürn Kavuşumu

Genişlemenin gezegeni Jüpiter’le daralmanın gezegeni Satürn 21 Aralık 2020’de 0 derecede kavuşuyorlar. İki gezegenin kavuşumu bir döngüyü başlatır. Nasıl Yeniay’da Güneş ve ay bir döngüyü başlatarak bir aylık gündemimizi belirliyorsa diğer gezegenler de hızlarına göre belli bir sürelik döngü başlatırlar. Jüpiter ve Satürn 20 yıllık periyodlarla kavuşur. Bundan önce 2000 yılında boğa burcunda kavuşmuş ve maddi dünyada güvence elde etmenin yollarını ve elimizdekiyle yetinmenin ve şükran duymanın önemini öğretmeye çalışmıştı. Ondan önceki boğa döngüsü 1940 yılında başlamıştı ve 2. Dünya Savaşı’na denk gelen bu dönem tutumluluk ve kaynakları verimli kullanmanın önemi konusunu vurgulamıştı. 2020 deki kavuşum ise modern insanda yetinme ve yeterlilik konusunda, bol kaynak olsa dahi tatmin olmamasına neden olmuştu. Oğlaktaki yığılım bize azla yetinme, küçülme konusunu iyice belletti. Bu kavuşum 200 yıllık periyodlarla element değiştirir. Bundan önceki toprak kavuşumları yerini hava elementine bırakıyor.

Büyük iyicille büyük kötücülün kavuşumu her olayın, içerisinde iyilik ve kötülüğü aynı anda barındırdığını gösteriyor.

Gelelim Kova burcunda kavuşan Jüpiter ve Satürn’ün derslerine, bize anlatmaya çalıştıklarına… Kova burcunun amacı bilinen modellerin dışına çıkarak özgün hale gelmektir. Dünyasal anlamda bu bize yenileşme, devrim, deneme gibi hareketlerin olacağını gösterir. Kova burcu aklı ve mantığı simgeler. Büyümek ( Jüpiter ) ve olgunlaşmak ( Satürn ) için aklın rehberliğinden çıkmamak gerekir. 200 yıllık hava döngüsünde; olaylar, kişiler ve şeyler arasındaki bağlantıyı akıl ve mantık yoluyla kurmaya çalışmamız gerekir.

Jüpiter ve Satürn iki zıt prensibi temsil eder: Büyüme-küçülme, iyimserlik-karamsarlık, zenginlik-fakirlik, büyüklenme-alçakgönüllülük, geniş görüşlülük-dar kafalılık, ileri görüşlülük-tutuculuk, tembellik-çalışkanlık, cömertlik-cimrilik gibi… Bu iki gezegenin kavuşumunu doğru yönetebilmek için bu prensipler arasındaki dengeyi kurmak gerekir. Meselâ ne zaman para harcayıp ne zaman tutumlu olmak gerektiği gibi… Bu süreçte her şeyin akla ve mantığa uygun olması gerekir. Örneğin arabamızı değiştirmek istiyoruz. Jüpiter kovada daha yeni teknolojiyle çalışan bir aracı kaynaklarının yetip yetmeyeceğini düşünmeden talep edebilir. Satürn Kova ise kaynaklarını akılcı bir şekilde, kendini sınırlayarak, mantık çerçevesinde kullanır. Böylelikle en yeni teknolojiye geçme şansımızı, iştahımıza sınır koyarak elde edebiliriz.

Jüpiter Kova süreci uygulanamayacak büyük projeler demektir. Satürn ise fikirlerin hayata geçirilmesini temsil eder. Jüpiter idealler, Satürn gerçeklerdir.

Toprak elementi kavuşumundaki 200 yıl boyunca ekonomi maddi, somut şeylere bağlıydı. Toprak, tarım, maden gibi dünyevi şeylerle yürüyordu. Şimdi ise uzayda koloni kurmaya hazırlanıyoruz. Dünyanın en çok kazanan insanları toprak sahipleri değil, CEO’lar, fikir üreticileri… Para dahi elle tutulur bir şey olmaktan çıkıyor. Şimdilik Bit coin denen yatırım aracı gündemde.

Türkiye açısından bu kavuşum, en etkin olduğu Ocak-Şubat ayları boyunca hazinemizi temsil eden 11. Evimizde gezinen boğadaki Uranüs’e kare yapacak ve maddi kaynaklarımızı temsil eden güneşimizle T-Kare açı kalıbının odak noktasında, borçlarımızı temsil eden 8. evimizde duracaktır. Dolayısıyla yılın başından itibaren ekonomide dalgalanmalar gündemimizi meşgul edecektir. Tüm dünya için geçerli olan harcamalara sınır getirmek ya da sınırları biraz gevşetmek konusunun akılcı bir şekilde uygulanması gerekir.

Jüpiter ve Satürn kova burcunda en son 16 Ocak 1405 yılında kavuşmuş. 24 Mart 1345, 31 Aralık 1285, 4 Mart 1226

Özlem Gider
Astroloji Danışmanı