747

19 Aralık Jüpiter Kova Burcunda Kasvet Dağılıyor!

Maddi ve manevi büyümenin, gelişmenin, zenginleşmenin gezegeni Jüpiter 19 Aralık 2020’de Kova burcuna giriyor. 14 Mayıs’ta balık burcuna giriyor ve geri hareketiyle 28 Temmuz’da tekrar kovaya dönüyor. Yaklaşık 10 ayı kova burcunda geçiriyor. Aslında bu da balık semboliğine uygun olarak kararsızlık, belirsizlik, değişkenlik özelliklerinin bir fragmanı gibi hayatımıza giriyor.  Jüpiter bir burçta yaklaşık 1 yıl kalır, döngüsünü 12 yılda tamamlar. Yani kişisel haritalarımızda 12 yılda bir aynı alanı ziyaret eder. Bu da 12 yılda bir benzer konularda bir büyüme ve gelişme deneyimleyeceğimiz anlamına gelir. Önümüzdeki 1 yıl kova alanımızda gelişmeye açık bir sürece girdiğimizi göreceğiz.

Dünyasal anlamda, kova burcunun temsil ettiği konularda büyüme, gelişme deneyimini kova burcunun özelliklerine uygun olarak yaşayacağız. Kova burcu bağımsızlık, bireysellik, sıra dışılık, deneysellik, devrimle ilgilidir. Her konuda bilinen modellerden özgürleşip kendine özgü yeni modeli bulmakla yükümlüdür. Dolayısıyla kova olma sürecinde isyan, başkaldırı, tuhaflık, marjinallik, icatçılık gündeme gelir. Bu özellikler Jüpiter’in büyütme fonksiyonuyla birleştiğinde tüm bu özelliklerin aşırıya kaçması mümkündür. Kova burcunun hava elementinden olması nedeniyle sıcak ve nemli özelliği, Jüpiter’in sıcak ve nemli tabiatıyla uyumludur. Kovanın akıl, mantık, tarafsızlık özellikleri Jüpiter’in fanatizmine denge getirebilir. Ancak kovanın inatçılık, sabit fikirlilik, herkesten iyi bildiğini sanmak gibi gölgeleri Jüpiter’in hoşgörü özelliğini bozabilir.

Jüpiter’in büyüme özelliğinin nimetlerinden faydalanabilmek için bulunduğu burcun özelliklerini hakkıyla kullanmak gerekir. Bu büyüme maddi ve manevi anlamdaki büyümeyi kapsar. Maddi büyüme; ekonomik, fiziksel, manevi büyüme; ruhsal, akılsal konularla ilgilidir. Jüpiter bilgelik gezegenidir. Bu yüzden hoşgörü, anlayış, adalet, hak, yüksek-öğrenim, yargı, din konularını yönetir. Ziyaret ettiği burç, bize bu konularda ne gibi temaların karşımıza çıkacağını gösterir.

Bu konulara örnek verecek olursak;

Din ve inançlar; herkesin inancını ( kovanın eşitlik, özgürlük, tarafsızlık özellikleri ) dilediği gibi yaşayabilmesi için karşılaşacağımız olaylar. Öncelikle dinden bağımsızlaşmak için inanç çatışmaları gündeme gelebilir. Din ve inançlar konusu daha akılcı platformlara taşınabilir. Dinde reform, devrim, dinin bilimle barışması ve işbirliği yapması söz konusu olabilir. Ancak bu aşamaya gelene kadar kendi inancında inat eden ve kendi inancının en doğru ve en iyi olduğunu iddia eden gruplar arasında çatışmalar olabilir. Jüpiter kovada bizden tüm inançlar için hoşgörü geliştirmemizi talep eder. Dünya olarak bunu başarabilirsek, dogmalardan arınabilirsek daha mutlu bir hayata ulaşabiliriz. Tabii bunlar kollektif boyutta hayata geçirilmesi gereken konular olduğu için çabuk gelişmez.  Jüpiter kova süreci inancın bireyselleştiği bir dönemi gösterir. Daha doğrusu insanın inancını akıl süzgecinden geçirerek kendisine en uygun olan biçimde yaşama cesaretini gösterme zamanıdır. Ancak kova burcunun nemli ve sıcak özelliğiyle ve Jüpiter’in ılımlı doğası toplumdan bağımsızlaşmak yerine topluma uyum sağlamaya daha elverişlidir. Dolayısıyla Jüpiter diğer gezegenlerle açı yaparak etkileşime geçtiğinde, özellikle çatışma ve isyanı temsil eden Mars ve Uranüs’le karşılaştığında toplumda din ve inançlar konusunda daha ileriye gidecek bir etki görülebilir. Ancak gölge yönüyle alışılmış olanın baskı alanı daha da artabilir.

Yüksek-öğrenim; Jüpiter’in kova süreci iyi değerlendirilirse, bilimsel, ussal, deneysel kovayla, sınırları aşmak isteyen Jüpiter’in işbirliği bizi akademik konularda çok ileriye taşıyabilir. Yeni icatlar, toplumu refaha kavuşturacak bilimsel çalışmalar yapılabilir.

Yargı Sistemi’nin adil bir hale gelebilmesi, kova burcunun özgür, eşitlikçi, tarafsız özellikleri herkes için adalet kavramını hayatımıza sokabilir. Bu süreçte yargıda, mahkeme salonlarında taşkınlıklara, isyanlara şahit olabiliriz.

Jüpiter’in kova sürecinde klasik yöneticisi Satürn kova burcunda ve modern yöneticisi Uranüs Boğa burcunda olacak. Kovanın deneysel özelliğiyle boğanın denenmiş modelleri kullanma özelliği arasındaki dengeyi kurmak gerekir. Jüpiter maddi zenginliği temsil ettiği için dünya ekonomisini de etkiler. Jüpiter kova sürecinde maddi krizler gündemde olacaktır.

 Jüpiter’in açılarına bakarsak; 21 Aralık’ta henüz kova burcuna girmişken Satürn’le kavuşuyor. Genişleme gezegeni Jüpiter’le daralma gezegeni Satürn’ün kavuşumu bir döngüyü başlatıyor. Bu kavuşum ekonomik anlamda bir kemer sıkma dönemine işaret ediyor. Diğer sosyal olaylar içinse; hak ve adalet süreçlerinin sonuca bağlanması, herkesin hak ettiğini elde edebileceği bir fırsata dönüşebilir. Jüpiter mahkeme kararıysa Satürn ilamdır. Yargı süreçlerinin tamamlanması ve tarafsız kararlar çıkması mümkün olabilir.

Jüpiter 18 Ocak 2021’de Mars’la kavuşan boğadaki modern yöneticisi Uranüs’le kare yapacak. Bu dönemde ekonomik kriz güçlü bir şekilde hissedilecek.

29 Eylül 2021’de aslandaki Mars’la karşıt açı yapacak. Hak, hukuk, adalet, yargı, din, yüksek öğrenim,  ekonomi gibi konularda aşırılıklar, egosal çatışmalar görülebilir.

 Jüpiter ve Satürn kova burcunda en son 16 Ocak 1405 yılında kavuşmuş. 24 Mart 1345, 31 Aralık 1285, 4 Mart 1226

Özlem Gider
Astroloji Danışmanı